Page header

COURSE

Modul 1: Uvod u ePortfelj

Uvod

Ovo je uvodni modul ePortfelja i prethodno znanje nije potrebno. Ovaj modul je uvod za pojedince i/ili ustanove koji po prvi puta žele koristiti i implementirati ePortfelj te za one koji svoj ePortfelj žele unaprijediti ili razviti novi.

Ciljevi modula

 • Opisati ePortfelj s korisničkog stajališta

 • Prepoznati mogućnosti ePortfelja

 • Analizirati situaciju u kojoj ePortfelj može koristiti kao rješenje potreba

Uvodna pitanja

 • Što je ePortfelj? Što očekujete od ePortfelja?

 • Zašto izraditi ePortfelj? Zašto smatrate da je ePortfelj dobra ili loša mogućnost?

 • Zašto vi ili vaša organizacija trebate ePortfelj? Koje koristi očekujete od ePortfelja?

Okvir ePortfelja

Porfelji nisu novost. U obrazovnom kontekstu koriste se već više od desetljeća. Prvotno su bili korišteni za predstavljanje učenikova rada te kao podrška formativnim i sumativnim postupcima ocjenjivanja. Međutim, elektronički portfelji (ePortfelji) značajno su proširili mogućnosti tiskanih portfelja dopuštajući nove načine pohrane, arhiviranja, mišljenja, reflektiranja, prepričavanja, suradnje i objavljivanja o iskustvima učenja.

U širem kontekstu, ePortfelj pruža mogućnosti izrade i upravljanja mrežnim prostorom digitalnih artefakata (uključujući dokumente, grafike, audio snimke, video snimke, virtualne svjetove, povratne informacije, ideje itd.) i refleksije koje pružaju dokaz o nešem znanju, kompetencijama, iskustvima i dostignućima. ePortfelji unijeli su mnoge izmjene u tradicionalni obrazovni sustav, ali dobivaju na važnosti i izvan formalnog obrazovnog konteksta budući da je dokazana njihova važnost u područjima kontinuiranog profesionalnog razvoja (Continuing Professional Development (CPD)), cjeloživotnog učenja (Lifelong Learning (LLL)) i priznavanja prošlih učenja (Recognition of Prior Learning (RPL)).

 • Za bolje razumijevanje glavnih značajki ePortfelja pogledajte sljedeće snimke:

 

Iako postoji mnogo definicija termina ePortfelj oni se odnose na specifične upotrebe, tehnologije ili kontekste primjene pa njihov potpuni potencijal ne dolazi do izražaja

Za svrhu ovog modula, predlažemo generičku i obuhvatnu definiciju:

“ePortfelj je krovni termin za organiziranu i strukturiranu kolekciju samo-izrađenih digitalnih artefakata u kojima vlasnik ima dovoljno slobode organizirati i strukturirati prezentaciju kako on/ona želi prema specifičnoj svrsi i za specifinu publiku”.

 

Konsenzus postoji u mišljenju da je refleksija važna značajka ePortfelja. Također, postoji slaganje u tome da je iza svakog učenja temeljenog na ePortfelju kompleksni proces planiranja, sinteze, dijeljenja, rasprave, refleksije, davanja, primanja i odgovaranja na povratnu informaciju.

Video uradak Helen Barrett u nastavku donosi dublje razumijevanje o tome kako ePortfelj može biti potpora refleksiji i metakognitivnim procesima:

Faze ePortfelja

Alat za imlementaciju ePortfelja (ePortfolio implementation toolkit) koji je razvio JISC (Joint Information Systems Committee) predstavlja graf koji ilustrira kako pojedini ePortfelj repozitorij artefakata može poslužiti u različite svrhe diagram. Temeljne veze su aktivnosti (npr. pisanje, refleksija, pohranjivanje, planiranje, dijeljenje, itd.) koje čine specifične procese uključene u razvoj ePortfelja (npr. skupljanje i pohranjivanje dokaza, planiranje, postavljanje ciljeva itd.).

Iako razvoj ePortfelja nije ni linearan ni dosljedan proces, postoje neke temeljne faze koje mogu biti istaknute. Barret (2000) predstavlja skup općih faza razvoja ePortfelja koji možete proučiti.

Funkcije ePortfelja

Prema ciljevima ePortfelja moguće je razlikovati različite funkcije ePortfelja:

 • Izlog ePortfelja: Prikazuje rad, vještine i kompetencije postignute u određenom vremenskom razdoblju (npr. rezultati tečaja, zapisi cjeloživotnog obrazovanja itd.) Pojedinac odabire relevantne radove, organizira ih i prikazuje ePortfelj relevantnim interesnim grupama (npr. nastavnici, vršnjaci, potencijalni poslodavci). Primjer bi mogao biti životopis koji sadrži i dokaze o relevantnom radnom iskustvu

Mrežni izvori:

 • Razvoj/Refleksija ePortfelja : Najčešće pomaže pojedincu u njezinom/njegovom Osobnom planu razvoja, Planu razvoja karijere ili Cjeloživotno učenje i određuje smjer buduće svrhe učenja/profesionalne svhe tako da uspostavlja specifične ciljeve.

Mrežni izvori:

 • Analiza slučaja u korištenju ePortfelja kao reflektivnog alata učenja:

 • Vrednovanje ePortfelja : Svrha vrednovanja kompetencija pojedinca ili razvoja znanja kako je definirala obrazovna ustanova, relevantno tijelo organizacija ili osoba (npr. vršnjačko učenje). ePortfelji imaju veliki potencijal da unaprijede i/ili povećaju formativno i integrirano vrednovanje.

Mrežni izvori:

Predložene aktivnosti pomoći će vam u osmišljavanju funkcionalnog koncepta ePortfelja u vezi s vašim osobnim prioritetima i u dubljem shvaćanju značajki ePortfelja preko analize odabranog slučaja.

 1. Analizirajte i raspravite različite interpretacije ePortfelja. Trebali bist početi s osnovnom listom definicija ePortfelja. Možete nastaviti s razvojem osobne definicije ili opisom planiranog ePortfelja prilagođenog vašim potrebama. Preporučamo vam korištenje predloška za tu svrhu koji je dostupan ovdje: moja ePortfelj definicija..

 2. Nakon što ste izradili osobnu definiciju ePortfelja analizirajte dostupan ePortfelj slučaj. Takav slučaj može biti individualna inicijativa ili cjelokupna implementacija u okviru ustanove/organizacije (ovisno o vašoj perspektivi). Da biste si olakšali ovaj zadatak odaberite predložak sljedećih studija slučaja ePortfelja i primjere: ( lista primjera Mahara ePortfelja), ( radovi JISCa o implementaciji ePortfelja).

Za vođenje aktivnosti koristite predloške:

Naša je preporuka da dijelite svoje uratke.

 • Podijelite svoju definiciju i analizu slučaja sa svojim vršnjacima (koristite e-poštu, vaš blog, vaše društvene mreže, itd.) Za optimalnu diseminaciju vaših ideja koristite ključne riječi (engl. hashtag #ePcourse, #epnet.).

Sada najvjerojatnije već imate listu pitanja. Kako ćete prolaziti kroz module trebali biste nalaziti elemente za svoje odgovore; možda ćete imati i dodatna pitanja. Molimo da svoja pitanja upišete u sljedeći dokument:

Kroz module koji slijede naći ćete odgovore na svoja pitanja. Dodatno, možete dobiti i povratnu informaciju svojih vršnjaka ako dokument podijelite s njima.