Page header

COURSE

Moduł 5: Ewaluacja e-portfolio

Wprowadzenie

Po tym jak przeanalizowaliśmy koncepcję e-portfolio w module 1., odnieśliśmy ją do różnych celów i kontekstów zastosowania w module 2., opracowaliśmy strategię e-portfolio w module 3. i pzreanalizowaliśmy ekosystem e-portfolio w module 4., skupimy się teraz możliwościach ewaluacji e-portoflio.

Nie wszystkie inicjatywy e-portfolio zawierają ewaluację. Zastanówmy się jednak nad jej potencjalnymi korzyściami. Ewaluacja e-portfolio powinna mieć na uwadzę różne prespektywy zaangażowanych w nią osób: studentów, uczniów, pracodawców czy praktyków. Narzędzie ewaluacji powinno być częścią strategii i ekosystemu, jako że ma ona wpływ na wdrożenie całości koncepcji e-portfolio. W tej lekcji pomożemy ci podjąć decyzję o zasadności ewaluacji i skupimy się na jednym określonym narzędziu do ewaluacji.

Cele modułu

Po zakończeniu modułu będziesz potrafił/a:

 • podjąć decyzję o zasadności ewaluacji twojego e-portfolio w odniesieniu do jego celu.

 • zaprojektować narzędzie ewaluacji e-portfolio.

Pytania na rozgrzewkę

W trakcie realizacji modułu zaprosimy cię do zastanowienia się nad następującymi pytaniami:

 • W jaki sposób ewaluacja może ci pomóc?

 • Jakie są różne metody ewaluacji i do jakich celów mają zastosowanie?

 • W jaki sposób możesz wykorzystać zasoby do ewaluacji?

 • Czy ewaluacja ma sens w przypadku każdego e-portfolio?
Ewaluacja indywidualnego e-portfolio

czasochłonne, a przez to demotywujące, zatem ewaluacja/ ocena pomaga jednostkom w planowaniu ich osobistego, edukacyjnego i zawodowego rozwoju. Zarówno formalna, jak i nieformalna ocena może pomóc uczącemu się rozpocząć działania, osiągać kluczowe rezultaty i wzbogacić treści publikowane w e-portfolio. Powszechnie rozróżnia się ocenę kształtującą i sumującą. Celem oceny kształtującej jest udzielenie wsparcia rozwojowego zorientowanego na osiągnięcie zamierzonych celów. Ocena sumująca porównuje pracę w odniesieniu do kryteriów, co jest sprzeczne z naczelną zasadą e-portfolio - wspierania rozwoju.

Razlikujemo formativno i sumativno vrednovanje. Cilj formativnog vrednovanja ja pomoći pojedincu u postizanju njegovih/njenih osobnih ciljeva. S druge strane sumativno vrednovanje vrednuje prema unaprijed utvrđenoj ljestvici neke vrste. ePortfelj nikada ne bi trebao biti sumativno vrednovan jer to ne bi bilo u skladu s općom svrhom ePortfelja koja potiče rast/promjene.

Autor e-portfolio może poprosić rówieśników czy mentorów, aby dokonali oceny kształtującej poprzez udzielenie wsparcia, wskazówek czy informacji zwrotnej. Ewaluacja może mieć także bardziej formalny charakter i opierać się na różnego rodzaju kryteriach/ matrycach.

Ewaluacja e-portfolio w organizacji

Ewaluacja e-portfolio pomoże nauczycielowi lepiej uwidocznić rezultaty zarówno dla indywidualnych uczniów, jak i całej klasy/ grupy. Ocena kształtująca może wesprzeć rozwój każdego ucznia/ studenta w odniesieniu do celów programu. Jeśli kryteria ewaluacji są dostępne publicznie pomoże to uczniom/studentom lepiej zrozumieć cele oraz ułatwi ocenę wzajemną e-portfolio.

Ewaluację można także wykorzystać do lepszej integracji pomiędzy programami nauczania, gdy e-portfolio zawiera pełną dokumentację prac uczniów/studentów. Przykłady prac studentów/ uczniów będą prezentowane, zaś ewaluacja wymaga od nauczyciela przyjęcia także perspektywy osoby uczącej się.

Jednym z dodatkowych efektów systemu e-portfolio może być wsparcie interdyscyplinarności kształcenia w ramach różnych przedmiotów i programów kształcenia. Wgląd w e-portfolia uczniów/ studentów pozwala nauczycielom dowiedzieć się o innych programach nauczania, co umożliwia doprecyzowanie własnych celów i planowanych rezultatów. W efekcie prowadzi to do lepszej zbieżności celów kształcenia z programami i możliwościami organizacji.

Najbardziej powszechnym sposobem ewaluacji jest opracowanie rubryki ewaluacji, która jest łatwą do zastosowania metodą autentycznej oceny. Zestaw kryteriów umieszczony w rubryce definiuje i opisuje najważnijesze elementy pracy, która ma zostać poddana ocenie. Przykładowo, student pracujący nad e-portfolio może spodziewać się ewaluacji w obszarze “prezentacji autentycznych dowodów” i “refleksyjnej praktyki”. Kryterium jest wyrażone w kilku różnych poziomach kompetencji lub osiągnięć.

Przykłady: http://drscavanaugh.org/workshops/assessment/sample.htm

http://mapped.cel.agh.edu.pl/mod/resource/view.php?id=652

 

Upublicznienie kryteriów oceny pozwala na lepsze zrozumienie różnic w ocenie pomiędzy poszczególnymji pracami studentów/ uczniów.

W następnych modułach będziesz mieć możliwość zrewidowania swojej strategii, gdyż są one ze sobą powiązane.

Dodatkowe zasoby, które pomogą ci podjąć decyzję o możliwości ewaluacji e-portfolio w twoim kontekście:

Indywidualne

 1. W oparciu o własną strategię przemyśl czy ewaluacja może pozytywnie wpłynąć na wdrażane przez ciebie e-portfolio.

 2. Jeżeli wprowadzenie ewaluacji jest możliwe, ustal kryteria oceny, według których chciał/abyś/ być oceniany/a.

 3. Jeżeli wprowadzenie ewaluacji jest możliwe, zaplanuj zaproszenie innych osób (mentorów, innych uczestników) do ewaluacji.

Dla instytucji

 1. W oparciu o własną strategię przemyśl czy ewaluacja może pozytywnie wpłynąć na wdrażane przez ciebie e-portfolio.

 2. Jeżeli wprowadzenie ewaluacji jest możliwe, zastanów się nad jej wpływem na ekosystem e-portfolio.

 3. Jeżeli wprowadzenie ewaluacji jest możliwe, opracuj plan zaproszenia współpracowników różnego stopnia.

 4. Jeśli uważasz, że rubryka jest właściwym narzędziem stwórz wstępną listę kryteriów, a następnie określ poziomy kompetencji i osiągnięcia umiejętności, które zróżnicują ewaluację.

Dodatkowe zasoby online:

Podziel się swoją pracą z innymi uczestnikami kursu:

 • Opublikuj opis oceny e-portfolio w wiki.

 • Zaproś innych uczestników do komentowania, wykorzystując symbol (hashtag) #ePcourse oraz #europortfolio.

W oparciu o komentarze.

 • dokonaj zmian w swoim opisie przypadku..

 • odwołaj się do pytań sformułowanych w poprzednich modułach i postaraj się na nie odpowiedzieć.