Page header

COURSE

Moduł 4: Ekosystem e-Portfolio

Wprowadzenie

Po tym jak przeanalizowaliśmy koncepcję e-portfolio w module 1., odnieśliśmy ją do różnych celów i kontekstów zastosowania w module 2., a następnie opracowaliśmy strategię e-portfolio w module 3., skupmy się teraz na stworzeniu ekosystemu e-portfolio. Wbrew obiegowym opiniom wybór systemu do tworzenia e-portfolio nie jest najważnijeszą częścią wdrażania e-portfolio. Co natomiast jest istotne, to stworzenie ekosystemu, w którym wszyscy interesariusze mogą wchodzić w interakcje, kontaktować się ze sobą w sposób bezproblemowy. W tym module pomożemy ci zaprojektować ten kontekst dla ciebie i innych użytkowników e-portfolio. W module nie będziemy rekomendować wykorzystania żadnych konkretnych rozwiązań technicznych, ale zaproponujemy rekomendacje dotyczące możliwej architektury systemu wspierającego e-portfolio. W module 6. dowiesz się w jaki sposób rozwinąć ekosystem e-portfolio do rozwiązania rozbudowanego na poziomie organizacji.

Cele modułu

 • Po zakończeniu modułu będziesz potrafił/a:

 • stworzyć listę potrzeb twojego ekosystemu e-portfolio w oparciu o własną strategię

 • ocenić czy istnejące zasoby mogą zostać wykorzystane jako infrastruktura do e-portfolio

 • opisać jakie praktyki mogą zostać zastąpione przez e-portfolio lub jaką zmianę może to powodować

Pytania na rozgrzewkę

 • Czy posiadasz jakieś zasoby, które mogą ułatwić/ utrudnić wdrożenie e-portfolio?

 • Czego spodziewasz się od wdrożenia e-portfolio?

 • Czy chcesz wykorzystać e-portfolio do wsparcia istniejącej praktyki, czy też do jej zmiany?

 

e-portfolio mogą być prywatne, inne zaś mogą pozwalać na dostęp wybranej liczbie osób lub ograniczać ten dostęp w czasie. Potrzeba regulowania dostępu e-portfolio wynika ze strategii opracowanej w module 3.

Być może masz już dostęp do infrastruktury: jeśli pracujesz w szkolnictwie prawdopodobnie możesz korzystać z serwerów czy intranetu, być może masz także dostęp do platformy e-learningowej. To daje pewne możliwości wdrażania e-portfolio.

Nie przejmuj się jednak jeśli dostępne zasoby nie odpowiadają twoim potrzebom. W zasobach Internetu stale pojawiają się nowe rozwiązania. Niektóre systemy wymagają więcej umiejętności technicznych, inne są bardziej intuicyjne w obsłudze. Wybierz taką platformę, którą łatwo będzie ci obsługiwać.

Ekosystem e-portfolio to nie tylko technologie. Aby odnieść sukces powinieneś trzymać się opracowanej w module 3. strategii, przeanalizować swoją pracę i działania, zastępując niektóre z nich e-portfolio. Jeśli działasz indywidualnie e-portfolio móże zastąpić twoją osobistą stronę internetową, twoje CV lub osobisty plan rozwoju. Jeśli pracujesz w instytucji, e-portfolio może zostać zintegrowane z planami rozwoju pracowników czy studentów/ uczniów, organizacją kształcenia czy rozszerzyć sposoby oceniania. Więcej na ten temat przeczytasz w module 5.

W podobny sposób możesz przeanalizować bariery utrudniające powstanie ekosystemu e-portfolio. Przykładowo, tradycyjne ocenianie sumujące prace studentów rzadko ma zastosowanie w e-portfolio, które ze swej natury skupia się na wspieraniu rozwoju i procesu. Rezultaty pracy w tym ujęciu są jedynie kolejnymi krokami, nie zaś skończonymi etapami.

Dodatkowe zasoby online dotyczące ekosystemu e-portfolio:

 

Indywidualne

 1. W oparciu o strategię e-portfolio opracuj listę wymagań dla “magazynu” do przechowywania treści i dowodów uczenia się.

 2. Oceń zasoby, którymi dysponujesz.

 3. Porównaj je z wymaganiami.

 4. 4. Jeśli potrzeby i wymagania nie uzupełniają się, skorzystaj z tego narzędzia by poszukać dodatkowych możliwości http://think.stedwards.edu/career/choosing-platformhost-site-build-e-portfolio

 5. Przyjrzyj się swoim działaniom i praktyce, i zastanów się czy i gdzie ekosystem e-portfolio może je zastąpić.

 6. Opisz ekosystem twojego e-portfolio, zarówno ten wykorzystujący dostępne, jak i zewnętrzne zasoby. Zdefiniuj jego relację do twoich dotychczasowych działań i określ, czy chcesz dokonać zmiany niektórych z nich.

Dla instytucji

 1. W oparciu o strategię e-portfolio opracuj listę wymagań dla “magazynu” do przechowywania treści i dowodów uczenia się.

 2. Oceń zasoby, którymi dysponujesz.

 3. Porównaj je z wymaganiami.

 4. 4. Jeśli potrzeby i wymagania nie uzupełniają się, skorzystaj z tego narzędzia by poszukać dodatkowych możliwości http://think.stedwards.edu/career/choosing-platformhost-site-build-e-portfolio

 5. Przyjrzyj się swoim działaniom i praktyce, i zastanów się czy i gdzie ekosystem e-portfolio może je zastąpić.

 6. Przyjrzyj się swoim działaniom i zastanów się, czy niektóre z nich nie stanowią bariery dla ekosystemu e-portfolio. Jeśli tak, co możesz zrobić by to zmienić?

 7. Opisz ekosystem e-portfolio, zarówno ten wykorzystujący dostępne, jak i zewnętrzne zasoby. Zdefiniuj jego relację do twoich dotychczasowych działań i określ, czy chcesz dokonać zmiany niektórych z nich.

Dodatkowe zasoby pomocne z wykonaniu ćwiczeń:

Podziel się swoją pracą z innymi uczestnikami kursu:

 • Opublikuj opis ekosystemu e-portfolio w wiki kursu i zaproś innych do skomentowania swoich pomysłów, wykorzystując symbol (hashtag) #ePcourse oraz #europortfolio

 • W oparciu o komentarze dokonaj zmian w swoim opisie przypadku.

 • Napisz krótki tekst opisujący twój ekosystem e-portfolio.