Page header

COURSE

Lekcja 1: Zrozumieć e-portfolio

Wprowadzenie

Lekcja 1 jest lekcją wprowadzającym do kursu. Jego celem jest dostarczenie osobom i/lub instytucjom podstawowej wiedzy na temat e-portfolio w zakresie pozwalającym zarówno rozpocząć pracę z e-portfolio, jak również poprawić isniejące praktyki. Żadna dodatkowa wiedza nie jest wymagana do realizacji celów tej lekcji.

 

Cele lekcji

 • Po zakończeniu lekcji będziesz potrafił/ła:

 • wyjaśnić czym jest e-portfolio z perspektywy użytkownika

 • zidentyfikować czynniki, które decydują o wprowadzeniu e-portfolio

 • przeanalizować scenariusz, w którym e-portfolio może być zaimplementowane w odpowiedzi na zdefiniowaną potrzebę i w danym kontekście.
 

Pytania na rozgrzewkę

 • Czym jest e-portfolio? Jakie są twoje oczekiwania w stosunku do e-portfolio?

 • Po co tworzyć e-portfolio? Dlaczego w Twoim kontekście to dobre/złe rozwiązanie?

 • Skąd wynika potrzeba wprowadzenia e-portfolio? Jakich korzyści spodziewasz się po wprowadzeniu e-portfolio?  
 

ePortfolio-podstawy

Koncepcja e-portfolio nie jest nowa. Do kontekstu edukacyjnego metoda e-portfolio została wprowadzona ponad dziesięć lat temu i była głównie wykorzystywana do prezentacji pracy uczniów oraz uzupełnienie procesu oceniania.

Jednak elektroniczne portfolio, w stosunku do tradycyjnego portfolio na papierze, dzięki różnym narzędziom online zdecydowanie rozszerzyło możliwości wykorzystania tej metody, pozwalając na gromadzenie, archiwizowanie, refleksję, współpracę, opowiadanie historii i publikowanie własnych prac przez uczniów.   

W szerszym rozumieniu e-portfolio pozwala tworzyć i zarządzać cyfrowymi dowodami (artefaktami) w przestrzeni wirtualnej, cyfrowej, takimi jak dokumenty, grafiki, pl;iki audio i video, wirtualne światy, informacje zwrotne, pomysły itp  oraz refleksjami, co w sumie umożłiwia udowodnienie własnej wiedzy, kompetencji, doświadczeń i osiągnięć. Dzięki e-portfolio tradycyjny system edukacji uległ zmianie, wpłynął także na kształcenie nieformalne i pozaformalne zyskując na znaczeniu w obszarze sciągłego rozwoju zawodowego  Continuing Professional Development (CPD), kształcenia przez całe życie, czy uznawalności efektów kształcenia ( Recognition of Prior Learning (RPL).

 
 • Obejrzyj poniższe filmy, aby lepiej uchwycić najważniejsze cechy e-portfolio:

                

     

e-Portfolio ze względu na swój złożony charakter może być różnie definiowane. Autorzy zarówno opracowań teoretycznych, jak i wdrożeń podkreślają jego specyfikę, która polega na indywidualnym charakterze pracy, refleksyjnym i poglębionym uczeniu się, nadawaniu znaczeń i określaniu specyficznego kontekstu dla dowodów etc.  Ponieważ istniejące definicje e-portfolio nawiązują jedynie do celu w jakim e-portfolio jest tworzone lub do narzędzi czy kontekstu, nie oddają w pełni potencjału e-portfolio.  

Na potrzeby lekcji proponujemy posługiwanie się poniższą definicją e-portfolio, wypracowaną przez Europortoflio:

 

“e-portfolio i Portfolio to pojęcia opisujące zorganizowaną i uporządkowaną kolekcję samodzielnie stworzonych cyfrowych dowodów (artefaktów), której właściciel ma wystarczające prawa aby ją modyfikować pod kątem określonego celu czy publiczności”

 

Istnieje zgoda co do postrzegania refleksji jako znaczącego elementu każdego e-portfolio.  PZa każdym kształceniem (uczeniem się) w oparciu o portfolio stoi bogaty i złożóny proces planowania, syntezowania, dzielenia się, dyskutowania oraz przekazywania i otrzymywania informacji zwrotnej.

 

Film Helen Barrett  pomaga lepiej sposób w jaki e-portfolio wspiera refleksję i złożone procesy poznawcze:

 

   

 

Etapy pracy z e-portfolio

The ePortfolio implementation toolkit developed by JISC (Joint Information Systems Committee) presents a diagram that illustrates how a single ePortfolio repository of artefacts may serve different  purposes. The underlying connection are activities (e.g.  writing, reflecting, storing, planning, sharing etc.) which form specific processes involved in developing an ePortfolio (e.g. capturing and storing evidence, planning and setting goals etc.).

 

Despite the development of an ePortfolio is not a linear nor a sequential process, there are some basic phases that can be drawn out. Barret (2000) introduces a set of   common stages involved in developing an ePortfolio that you can investigate.

 

Typy e-portfolio

Sposób definiowania e-portfolio zależy od sposobu jego wykorzystania. Ze względu na cel tworzenia i rozwijania można rozróżnić 4 typy e-portfolio, które w większym stopniu akcentują proceduralne lub statyczne cechy tej metody:

 • e-portfolio robocze: jego celem jest archiwizacja prac autora, ilustrujących jego osiągnięcia i kompetencje. e-portfolio służy mu jako osobisty zbiór cyfrowych artefaktów, pogrupowanych w folderach, systemie sieciowym lub na nośniku. Robocza kolekcja z założenia jest stale aktualizowana i rozbudowywana o nowe elementy, z których uczeń może wybierać te aktualnie mu potrzebne i łącztć je ze wzhędu na bardziej złożony cel e-portfolio.

 
 • e-portfolio prezentacyjne: jego celem jest przedstawienie własnej pracy, umiejętności oraz kompetencji w określonym kontekście, zakresie i dla wybranego odbiorcy. Cel wymaga od autora e-portfolio zaprezentowania dowodów na deklarowane przez niego umiejętności/kompetencje. To determinuje nie tylko ich wybór ale także sposób prezentacji. Autor-uczeń inaczej zademonstruje te same artefakty w zależności od tego, czy e-portfolio będzie przedstawiane rówieśnikom, nauczycielom czy rodzicom. e-Portfolio w momencie prezentacji jest skończoną formą. Dzięki informacji zwrotnej, uzyskanej podczas prezentacji, wersja ta może być dalej rozwijana.

Materiały:

 
 • e-portfolio rozwojowe: z założenia służy autorowi wsparciem w procesie uczenia się, rozwoju osobistym przez całe życie i realizacji planu rozwoju osobistego. Najsilniej akcentowany jest refleksyjny charakter pracy. Każdy artefakt jest uzupełniony o krótką refleksję, wyjaśniającą dlaczego został wybrany, co przedstawia, jakie ma znaczenie dla rozwoju kompetencji. E-portfolio rozwojowe określa kierunki uczenia się w celu osiągnięcia określonych rezultatów.

Materiały:

 • Studium przypadku: wykorzystanie e-portfolio jako narzędzia uczenia się wspierającego refleksję  

 
 • e-portfolio oceniające: celem jest prezentacja posiadanych kompetencji zgodnie z wyznaczonymi kryteriami oceny w zakresie określonym przez organ lub osoby oceniające (szkołę, instytucję, nauczyciela, etc.).

Materiały:

 

Proponowane ćwiczenia mają na celu pomoc w opracowaniu takiej definicji e-portfolio, która będzie przydatna w twoim kontekście, i która będzie odnosić się do twoich priorytetów. Ćwiczenia stworzą okazję do pełniejszego zrozumienia charakterystycznych cech  e-portfolio poprzez analizę wybranych przykładów..  

 
 1. Dokonaj analizy i przedyskutuj różne podejścia do definiowania e-portfolio. Zacznij od przejrzenia listy różnych definicji e-portfolio. Następnie zastanów się jak Ty rozumiesz e-portfolio i sformułuj własną definicję odpowiadającą twoim potrzebom. Możesz skorzystać z przygotowanego do tego celu szablonu “Moje definicje e-portfolio”.

 
 1. Po sformułowaniu własnej definicji e-portfolio, dokonaj analizy studium przypadków wykorzystania e-portfolio. Analiza może dotyczyć przypadku e-portfolio indywidualnego lub e-portfolio instytucji/organizacji (w zależności od przyjętej perspektywy). Możesz skorzystać z listy przypadków wykorzytania e-portfolio (lista przykładów realizacji e-portfolio w systemie Mahara), (analizy wdrożenia e-portfolio JISC).

Dokonaj analizy przykadów wykorzystania e-portfolio pod kątem kategorii zdefiniowanych w szablonie:

 1. Scenariusz wykorzystania e-portfolio. Formularz analizy studium przypadku (osoby indywidualne).

 2. Scenariusz wykorzystania e-portfolio. Formularz analizy studium przypadku (instytucje)

 

Zachęcamy do dzielenia się rezultatami analizy scenariuszy wykorzystania e-portfolio i własną definicją e-portfolio z innymi uczestnikami kursu. Możesz wykorzystać do tego bloga lub media społecznościowe. Oficjalnym hashtagiem (symbolem) łączącym prace powstałe w ramach kursu jest #ePcourse,  hashtagiem dla społeczności Europortfolio jest  #epnet.

 

Na tym etapie kursu na pewno masz już listę pytań. Mamy nadzieję, że w rezultacie realizacji kolejnych lekcji znajdziesz odpowiedzi na większośc z nich, jak i na kolejne pytania, które pojawią się w trakcie kursu.

 

(Rozwiązanie alternatywne)

Możesz zbierać swoje pytania i odpowiedzi w dokumencie (np. na Google Drive), jak również informacje zwrotną od innych uczestników kursu, jeśli podzielisz się z nimi tym dokumentem.  


Resultado de imagen de excel image