Page header

COURSE

Modul 6: ePortfelj: Od samostalnih do integriranih inicijativa

Uvod

Integrirana organizacijska implementacija ePortfelja može biti znatna, kompleksna i dugotrajna. Iako omogućuje mnoge prednosti ono zahtijeva dobro osmišljenu koordinaciju infrastrukture, resursa i ljudi. Iz tog razloga postoje mnoge samostalne inicijative kao rezultati entuzijastičnih napora, ali ograničene na njihovo područje/točku interesa, a ne integrirana rješenja.

Ovaj modul donosi uvid u stajališta koja se odnose na proces kao i na okvir za tranziciju iz samostalnih u integrirane incijative.

Ciljevi modula

Nakon ovog modula moći ćete:

 • Kritički sagledati "uspješnu" samostalnu inicijativu.

 • Uspješnu samostalnu inicijativu promijeniti u uspješnu integriranu inicijativu.

Početna pitanja

 • Što ćete vi i vaša ustanova trebati promijeniti da biste u potpunosti osjetili dobrobiti ePortfelja? (npr. startegije podučavanja-učenja itd.)

 • Imate li organizacijske postupke koji bi mogli biti unaprijeđeni ePortfeljima?

 • Iz kog razloga bi se korisnici potrudili izraditi ePortfelj? Zahtjevan je to posao. (motivacija)

 • Kako ohrabriti korisnike da objave svoj ePortfelj? (motivacija)

Što je integrirana inicijativa?

Neke organizacije tvrde da imaju integrirano rješenje ePortfeja. Ali što doista misle pod terminom integrirano? To znači da se ePortfelj ne koristi kao jedan dio kurikularne aktivnosti već kao integrirani proces učenja koji premašuje akademske granice, u kojima učenici/studenti mogu adresirati kurikularne aktivnosti, iskustva iz života, probleme, te sintetizirati višestruka područja znanja, učvršćujući vezu između pedagogije i prakse. Da bi podržali učenike/studente u integraciji ishoda njihova formalnog i neformalnog učenja tijekom vremena, u različitim predmetima (kolegijima) te akademskim i neakademskim aktivnostima, jedan je od najvažnijih ciljeva i izazova podučavanja u 21. stoljeću.

Privremena definicija: Inicijativa ePortfelja je integrirana inicijativa kada učenje koje je dovelo do izgradnje ePortfelja koriste oni koji su i odgovorni za to naučiti (izradite neku petlju povratne informacije, npr. vrednovanje, poboljšanje sadržaja, izvedbenih planova, itd.)

Samostalna inicijativa funkcionira neovisno od drugih sustava/praksi/nastavnih planova ili postupaka. Nije povezana u veću sliku i kratkoročna je. (npr. na jedan semestar).

Lažna 'integracija' ePortfelja uključuje inicijative koje se čine integrirano, ali u stvarnosti su samostalne ePortfelj inicijative. Drugim riječima, to je nešto što se radi pored drugih obveza. Želi li neka ustanove/organizacija prijeći iz samostalnog u integrirani pristup treba poduzeti mnoge ključne izmjene.

Više o integriranim ePortfeljima čitajte na :

 

Slučajevi samostalnih ePortfelj inicijativa

Važno je ovdje spomenuti uspješnu samostalnu inicijativu sa Sveučilišta u Virginiji (University of Virginia). U okviru jednog kolegija za izobrazbu nastavnika integriran je elektronički ePortfelj koncept koji podržava aktivnosti kolegija poput rasprave u razredu, komentari na podučavanje, reflektivni esej, akcijski istraživački rad, prezentacije o istraživanju, i nastavnički ePortfelj. Napravljeno je i nekoliko iteracija/poboljšanja izgleda kolegija temeljeno na ePortfelju u skladu s pegagogijom što je rezultiralo "važnim kurikularnim promjenama, od fokusa na pojedinca do društvene, pa i holističke refleksije". Detaljna studija slučaja dostupna je na ovo stranici: Reflective Course Design: An Interplay between Pedagogy and Technology in a Language Teacher Education Course http://www.theijep.com/pdf/IJEP125.pdf

Slučajevi integrirane ePortelj inicijative

Prijelaz iz samostalne u integriranu inicijativu

Postupak tranzicije iz samostalne u integriranu inicijativu vidljivo je u slučaju sveučilišta - University of the Sunshine Coast. Implementacija ePortfelja započela je 2013. godine. Taj je postupak planiran da bude nadograđivan kroz godine. Koristili su platformu PebblePad kao dio njihova programa za diplomante u području profesionalne terapije (Bachelor of Occupational Therapy). U prvoj je fazi ePortfelj bio korišten kako bi studentima bio omogućen pristup u Platformu osobnog učenja (Personal Learning Space (PLS)), a s ciljem razvoja prakse reflektiranja i pohranjivanja dokaza za postizanje vanjskih diplomskih standarda, prijave praktikanata, i novih mogućnosti u karijeri. Implementacija ePortfelja započela je s grupom od 140 studenata s namjerom uvođenja dodatnih mogućnosti kroz program. Više detalja o postupku može biti vidljivo u cjelokupnom izvješću: Introducing eportfolios into the Bachelor of Occupational Therapy (OT) program using the PebblePad platform

Uspješna integrirana inicijativa

Primjer sa sveučilišta - Queensland University of Technology (QUT), primjer je uspješne intigrirane incijative. QUT je inicijativu ePortfelja započeo od top menadžmenta koji je razvio strateški plan i popratne dokumente za uspješnu implementaciju ePortfelja. Razvili su vlastito ePortfelj rješenje integrirano s postojećim QUT sustavima i koje osigurava privatnost i sigurnost kako ključne faktore prihvaćanja novih sustava. Rješenje je dostupno svim studentima, predavačima i alumnijima, na svim razinama i u svim istraživačkim područjima. Povezali su programe karijera s kurikulima koji mogu biti korišteni samostalno ili kao dio razvojnog programa kroz godine. Redovito prikupljaju i podatke i povratne informacije o korištenju i iskustvima i koriste te informacije za daljnji razvoj i poboljšanja. Dodatne informacije: Case study QUT Home Page ili QUT - Australian ePortfolio project (2008/2009)

Kako prijeći od samostalnog na integrirani sustav?

Integrirani ePortfelji pomažu studentima prenijeti stečeno znanje u druge kolegije i discipline te primijeniti ih u praksi i u društvu. Sve se to odnosi na stvaranje veza između onog što studenti jesu, što su naučili (u formalnom i neformalnom kontekstu), kako napreduju , kakvi su njihovi planovi vezani uz karijeru, itd.

U nastavku donosimo neke korake (smjernice) s namjerom da se obratimo različitim dionicima u implementaciji i prijelazu ePortfelja iz samostalnog u integrirani.

 1. korak: Podizanje svijesti. U okviru ovog koraka važno je poduzeti sve aktivnosti kako bi se podigla svijest o dobrobitima i pozitivnim učincima integracije ePortfelja profesionalno u oviru radnog plana ili pedagoški u okviru kurikuluma (što je svrha i kako će biti postignuta). To može biti postignuto različitim radionicama, prezentacijama, analizama slučaja, itd.

 2. korak: Uključenje ključnih ljudi. Smatramo da je važno početi jednostavnije, uključiti ili identificirati relevantne dionike koji mogu doprinjeti ili biti izloženi djelovanju ePortfelja (npr. akademski/industrijski vođe, učenici/zaposlenici, tehničko osoblje, studenti/klijenti, itd.)

 3. korak: Planiranje procesa. U okviru ovog koraka važno je prikupiti sve potrebne informacije i detaljno isplanirati sve resurse (ljude, vrijeme, prostor, troškove itd.) potrebne za dovršetak integracije ePortfelja. Ovdje je jako važno odlučiti i treba li razviti rješenje za ePortfelj ili će se koristiti postojeće, koji aspekti ePortfelja su prioritetni i potrebni za potpunu podršku integraciji. To ovisi o stupnju integracije koji želite postići i vezom s ostalim postojećim praksama te o postizanju održivog rada. Ovdje može biti izvedeno strateško planiranje i postavljanje ciljeva.

 4. korak: Prijelaz. Aktivnosti implementacije. Osigurajte potrebne resurse i tehničku podršku kako bi održali korištenje ePortfelja.

 5. korak: Prikupljanje podataka i vrednovanje. Analizirajte prikupljene podatke i proučite ishode postignute implementacijom. Prepoznajte odstupanja od željenog stanja.

 6. korak: završetak i planiranje poboljšanja. Dovršite dokument. Isplanirajte poboljšanja i postavite nove ciljeve/ishode.

Različiti pristupi integraciji

Okvir katalizatora -The Catalyst Framework

Primjer integriranog pristupa ePortfelju su razvili Connect to Learning (C2L), nacionalna mreža lidera kampusa ePortfelja. Njihov okvir ishoda - Catalyst Framework - prikazuje da se efektivne inicijative integriranog ePortfelja odnose na tri temeljna sloja života i studiranja u kampusu: studenti i fakultet, odjeli i programi te institucijska kultura. Najuspješnjije incijative ePortfelja odgovaraju na te temeljne razine učenja radom koji se odvija u pet područja: pedagogija, profesionalni razvoj, vrednovanje ishoda, tehnologija i postupno povećanje. Prihvaćanje i unificiranje navedenih razina i sektora uključuje tri nadređena principa: istraživanje, refleksiju i integraciju. Detaljniji opis okvira razvoja i njegovih dijelova možete vidjeti na sljedećoj poveznici: What Difference Can ePortfolio Make? A Field Report from the Connect to Learning Project; The Catalyst Framework, Student Learning & Institutional Change

Okvir za implementaciju ePortfelja na razini organizacije

Istraživanje jednog američkog sveučilišta rezultiralo je u implementaciji okvira koji se sastoji od 6 ključnih implementacijskih elemenata. Taj je okvir temeljen na DOI teoriji (diffusion of innovative). Dijelovi tog okvira su: svjesnost (kada organizacija postane svjesna svojih potencijala); motivacija (kada organizacija razumije i cijeni vanjske i unutarnje inicijative za korištenej ePortfelja); obaveza (kada organizacija donese strateške odluke o integraciji ePortfelja); resursi (kada organizacija planira resurse potrebne za implementaciju ePortfelja); predvodništvo (kada organizacija ima podršku vodstva za održivo korištenej ePortfelja); i vrednovanje (kada organizacija sudjeluje u vrednovanju ePortfelja za svrhu daljnjeg poboljšanja). Glavni cilj okvira bio je svima koji razmatraju mogućnost implementacije portfelja ili su već u procesu implementacije omogućiti korištenje postojećeg stanja organizacije u implementacijskom postuku, ali i omogućiti kritične korake koji slijede. Svjest može i najčešće i proizlazi iz uspješne samostalne inicijative. Za detaljnije objašnjenje o okviru razvoja i dijelovima dostupno je na sljedećoj poveznici: Opening up Large Scale Change Initiatives: Calling on Faculty Perspectives to Develop a Framework for Organization-Wide ePortfolio Implementation.

 1. Koristeći matricu zrelosti , izradite procjenu spremnosti vaše organizacije za ePortfelj.

 2. Proučite studije slučaja predviđene u modulu koristeći matricu zrelosti – Ako imate dodatnog vremena, provedite i istraživanje o integriranim inicijativama ePortfelja za potrebe baze znanja tečaja.

 3. Koristeći predložak za studiju slučaja iz 2. modula , definirajte vašu integriranu inicijativu/okolinu. Je li vaš slučaj moguće integrirati? Što mislite koji je tome razlog? Koje su prepreke i prednosti za njihovu implementaciju? Može li ona biti unaprijeđena? Što je sve potrebno da bi se unaprijedila?

Napišite kratke strukturirane preporuke za integrirani pristup implementaciji ePortfelja u vašoj organizaciji.

 • Objavite vaše preporuke zajedno s ispunjenim predloškom.

 • Pozovite vršnjake, kolege i ostale članove vaše organizacije/ odjela da pregledaju i komentiraju vaše preporuke.

 • Za optimalnu diseminaciju vaših ideja koristite oznaku tečaja #ePcourse i oznaku Europortfolio zajednice #epnet.

 • Prikupite komentare vršnjaka, reflektirajte i dopunite prijedlog.

 • Predajte kratki opis cijelog postupka i podijelite ga preko osobnog bloga.