Page header

COURSE

Modul 5: Vrednovanje ePortfelja

Uvod

Nakon što ste se upoznali s konceptom ePortfelja ( 1. modul), ), njegovom perspektivom i svrhom ( 2. modul), te postavili strategiju ePortfelja ( 3. modul) i ekosustava ePortfelja ( 4. modul), nastavljamo govoriti o mogućnostima vrednovanja ePortfelja. Ne uključuju sve ePortfelj inicijative i vrednovanje, ali postoje određene prednosti vrednovanja koje bismo voljeli opisati. Vrednovanje ePortfelja treba biti jako svjesno različitih stajališta različitih korisnika poput studenta, mentora, poslodavca ili stručnajka. Također, alat za vrednovanje trebao bi biti integrirani dio strategije ePortfelja i njegova ekosustava - budući da vrednovanje ima utjecaja i na strukturu, implementaciju i strategiju kao takvu. U ovom modulu pomoći ćamo vam u donošenju odluke trebate li vrednovanje vašeg ePortfelja ili ne. Steći ćete specifična znanja o jednom alatu za vrednovanje.

Ciljevi modula

Nakon ovog modula moći ćete:

 • Odlučiti je li vrednovanje ePortfelja u skladu s vašom svrhom

 • Izgraditi alat za ocjenjivanje ePortfelja

Početna pitanja

Tijekom ovog modula bit ćete pozvani istražiti sljedeća pitanja:

 • Što, prema svojoj svrsi, možete dobiti vrednovanjem ePortfelja?

 • Koje su različite metode vrednovanja i za koju svrhu su relevantne?

 • Kako resurse možete koristiti za vrednovanje?

 • Kada bi prema vašoj svrsi trebalo provesti vrednovanje ePortfelja?
Vrednovanje ePortfeja za pojedince

Vrednovanje ePortfelja za učenje može pomoći pojedincu u individualnom pristupu učenju koji može koristiti cijelog života. Različita istraživanja prednosti izrade ePortfelja u svrhu učenja pokazuju da količina posla uložena u izradu ePortfelja može zasjeniti njegove koristi. Veliko radno opterećenje skupljanja dokaza može biti obeshrabrujuće - stoga vrednovanje pomaže pojedincima u planiranju njihovih osobnih, edukacijskih i profesionalnih razvoja budući da formalno i neformalno vrednovanje pomaže učeniku zaopočeti rad, postići ključne ciljeve te unaprijediti sadržaj ePortfelja.

Razlikujemo formativno i sumativno vrednovanje. Cilj formativnog vrednovanja ja pomoći pojedincu u postizanju njegovih/njenih osobnih ciljeva. S druge strane sumativno vrednovanje vrednuje prema unaprijed utvrđenoj ljestvici neke vrste. ePortfelj nikada ne bi trebao biti sumativno vrednovan jer to ne bi bilo u skladu s općom svrhom ePortfelja koja potiče rast/promjene.

Pojedinac može zamoliti vršnjake i mentore da formativno vrednuju njegov/njezin ePortfelj pitajući ih za smjer ili savjet vezano uz opisanu svrhu ePortfelja. Pojedinac može sudjelovati i u vrednovanju u više formalnm uvjetima kada je vrednovanje provedeno prema nekoj vrsti matrice.

Korištenje vrednovanja ePortfelja u organizaciji

Vrednovanje ePortfelja za učenje može pomoći nastavniku i učenicima da programski ishodi postanu vidljiviji. Ako su kriteriji vrednovanje javni, to će posebice pomoći učeniku da ishode koji su od njega očekuju bolje razumije. Formativno vrednovanje ePortfelja može biti korišteno kao alat u podršci razvoja svakog učenika u skladu s ciljevima programa. Javni kriteriji vrednovanja mogu se koristiti i u svrhe istorazinskog vrednovanja (peer review) - kada učenici/studenti istog razreda pomažu jedni drugima na način da svoje radove međusobno vrednuju.

Upotreba vrednovanja u kontekstu ePortfelja osmišljena za ustanovu može se baviti i bilo kojim očekivanim nedostatkom integracije postojećih programa, iz razloga što ePortfelj može sadržavati i sve elektroničke dokumente koji se odnose na rad učenika. To znači da će biti prikazani primjeri iz svih studijskih programa. Takvo vrednovanje primorava nastavnika da učenje sagleda s učenikove perspektive.

Jedan dodatni učinak ePortfelja je da potiče interdisciplinarnost među tematskim područjima nekog programa. Čitajući učeničke ePortfelje nastavnici saznaju puno više o tome što se učenike podučva u okviru drugih predmeta. Također, to stvara jasniju sliku o programu i njegovu svrhu kao takvu. Stoga, program (s javnim vrednovanjem) može prikazati povezanost programskih ishoda učenja sa sposobnostima sveučilišnih diplomanata.

Dobro izvježban način vrednovanja ePortfelja je izrada rubrike vrednovanja. Rubrika je forma vrednovanja jednostavna za primjenu. Rubrika sadrži listu kriterija koji definiraju i opisuju važne dijelove rada koji će biti vrednovan. Npr. učenici koji izrđuju ePortfelj mogu biti vrednovani u dva područja, prezentacija izvornih dokaza, reflektivna vježba. Određen kriterij je tada naveden u nekoliko različitih razina ili prema vrstama vještina.

Primjer pronađite na: http://drscavanaugh.org/workshops/assessment/sample.htm

Ako koristite ePortfelj u razredu javno pokazujući ovu vrstu rubrike vrednovanja omogućit ćete svim učenicima da vide i razumiju zašto je rad nekih učenika vrednovan kao dovršeniji od drugih

YRadeći na modulima u nastavku imat ćete priliku promisliti o svojoj strategiji vrednovanja jer su moduli međusobno povezani.

Dodatni mrežni izvori vrednovanja ePotfelja mogu Vam pomoći u odluci hoće li vrednovanje biti izvedivo u okviru vašeg ePortfelja:

 • Da biste naučili više o razlici između formativnog i sumativnog vrednovanja pogledajte sljedeći video uradak Ricka Wormelia, američkog edukacijskog konzultanta i autora:

  https://www.youtube.com/watch?v=rJxFXjfB_B4

 • Da biste naučili više o alatima formativnog vrednovanja pogledajte sljedeći video uradak iz Knowledge Delivery Systems koji potpisuje dr. sc. Kay Burke, edukacijski autor i konzultant: https://www.youtube.com/watch?v=UMJoaJvFMZ0

Za pojedince

 1. Temeljem vaše strategije razmislite hoće li vrednovanje unaprijediti vaš ePortfelj.

 2. Ako je vrednovanje izvedivo u okviru vaše stretegije izradite listu kriterija prema kojima biste željeli da se vrednovanje provede.

 3. Ako je vrednovanje izvedivo za vašePortfelj opišite plan za pozivanje vršnajka ili mentora na vrednovanje.

Za organizacije

 1. Temeljem vaše strategije razmislite hoće li vrednovanje unaprijediti Vaš ePortfelj

 2. Ako je vredovanje izvedivo za vašu strategiju razmislite što to znači u odnosu na vaš ekosustav ePortfelja. Možda će ono donijeti promjene.

 3. Ako je vrednovanje izvedivo za vašu startegiju izradite plan za uključivanje kolega i menadžera

 4. Ako odaberete rubriku za vrednovanje kao prihvatljiv alat izradite listu kriterija te označite različite stupnjeve dovršetka ili kompetencija, koji stupnjuje vrednovanje.

Dodatni mrežni izvori za vrednovanje ePortfelja koji bi vam mogao pomoći u izradi alata vrednovanja za vaš ePortfelj:

 • Da biste naučili više o izradi rubrike vrednovanja pogledajte sljedeći video uradak autorice dr. sc. Carol Lerch, sa Sveučilišta Worchester (Worchester State University):

  https://www.youtube.com/watch?v=JgjBylERjV8

Sada je vrijeme da podijelite s Vašim vršnjacima:

 • Kopirajte opis vrednovanja ePortfelja koji ste upravo izradili u wiki tečaj (course scenario wiki)

 • Pozovite ostale članove da komentiraju. Za optimalnu diseminaciju vaših ideja koristite oznaku tečaja #ePcourse i oznaku Europortfolio zajednice #epnet.

Temeljem prethodnih komenatra, izmijenite vašu studiju slučaja.

 • Napišite kratki esej da biste objasnili vrednovanje ePortfelja..

 • Pokušajte odgovoriti na pitanja iz prethodnih modula.