Page header

COURSE

Modul 3: Izradite nacrt strategije ePortfelja (UOC)

Uvod

Nakon što ste stekli razumijevanje o ePortfelju (1. modul) i nakon što ste definirali svrhu svog ePortfelj (2. modul), nastavljamo s donošenjem nekih strateških odluka o izradi uspješnog ePortfelja prilagođenog vašim potrebama. U ovom modulu naučit ćete kako postaviti prve korake u izgradnji strategije ePortfelja, uključujući osnovnu strukturu, vrstu dokaza koje želite prikazati, kome će biti omogućen pristup (i pod kojim uvjetima) te alati i servisi koji bolje služe vašoj svrsi.

 

Ciljevi modula

Nakon ovog modula moći ćete:

 • Prepoznati osnovne elemente izgradnje uspješnog ePortfelja

 • Razviti strategiju s određenim aktivnostima, zadacima i odlukama.

 • Prepoznati koji ePortfelj alati su pogodni za postizanje vaših ciljeva

 

Uvodna pitanja

Tijekom ovog modula imat ćete priliku istražiti odgovore na sljedeća pitanja:

 • Kako ćete organizirati svoj ePortfelj? Koju vrstu dokaza ćete odabrati za prikaz?

 • Kako ćete planirane zadatke organizirati na vremenskoj skali?

 • Koji alati ePortfelja i funkcionalnosti su najbolje usklađeni s planiranom strukturom te koju vrstu artefakata ćete predstaviti?

 

Struktura ePortfelja

Iako je ePortfelj raznoliki sustav, trebali biste početi graditi početnu strukturu. To će vam pomoći u odluci o kriteriju za skupljanje i organiziranje dokaza. Struktura može biti i visoko standardizirana i formalna prema unaprijed definiranim institucionalnim parametrima ili neformalna, a u kojoj bi teme mogle biti kreativnije predstavljene. Važno je zapamtiti da je struktura promijenjiva s obzirom na stajalište i ciljeve. Vaše stajalište moglo bi biti ono studenta završne godine koji se pravi da stvara vitrinu ePortfelja u srhu pronalaska posla, učitelj koji stvara ePortfelj kako bi ga implementirao te tako naučio svoje učenike važnosti refleksije, poslodavac koji provjerava kompetencije kandidata za posao ili možda, član neke organizacije koji želi koristiti ePortfelj u svrhu implementacije sistematskih promjena. Svaki od navedenih scenarija zahtijeva specifičnu organizaciju sadržaja i raličite funkcionalnosti. Dodatno, u nekim specifičnim slučajevima trebale bi biti omogućene i interakcije s trećim osobama (npr. vršnjacima, nastavnicima, vanjskim vrednovateljima, itd.). Za početak, pogledajte primjer strukture Plana osobnog razvoja (PDP); ePortfelj koji je izradila Allison Miller.

Dodatni mrežni izvori:

Imajte na umu da sadržaj svog ePortfelja možete odlučiti organizirati kronološki (npr.: ePortfelj dnevnika osobnog učenja strukturiran kao članci na blogu), a možete odlučiti i strukturirati ga prema specifičnom skupu kategorija. U drugom slučaju možete odlučiti organizirati svoje dokaze temeljem vaših komeptencija ili postignuća, tematskih blokova, primjera najboljih praksi, vašoj lista klijenata ili zaposlenika, itd.

 

U nastavku donosimo poveznice na dodatne mrežne izvore o tome kako isplanirati i organizirati vaš ePortfelj.

 

Konačno, imajte na umu da za uspješnu prezentaciju i razumijevanje strukture ePortfelja morate točno definirati interesne skupine vašeg ePortfelja i reflektirati o strategijama koje trebate razviti da biste odgovorili na njihove zahtjeve. Ta bi pitanja također trebala biti organizirana na vašoj vremenskoj skali. Video uradak u nastavku pomoći će vam u donošenju odluka kojima ćete uspješno pomiriti publiku s vašim osobnim ciljevima:

 

 

Trebali biste reflektirati o prethodno spomenutim pitanjima prije izrade Vašeg ePortfelja. Jedan od zanimljivih načina je izrada mape koja prikazuje osnovnu strukturu, glavne funkcionalnosti i način na koji će sadržaj biti prikazan uključujući navigacijske oznake. Više o tome kako koristiti mape da biste isplanirali i organizirali Vaš ePortfelj pronađite u ovom članku.

Dokaz:

Izgled ePortfelja je puno više od logičke strukture za prezentaciju važnih činjenica tijekom života, osoba povezanih uz pojedine teme ili pak pregled postignutih kompetencija. Izgled ePortfelja uključuje nekoliko odluka o tome koje dijelove dokaza ćete uključiti i kome će biti omogućen pristup.

Dijelovi dokaza (artefakti) mogu uključivati različite medije (poput video snimaka, dokumenata, audio snimki, itd.) te mogu predstavljati različite vrste postignuća. Npr. učenik može prikazivati skup dostignuća aktivnosti učenja, praktikant može uključiti ishode za svoje kliijente a posloprimac može uključiti svoje diplome i certifikate. Dodatno, ePortfelj može uključivati pozitivna mišljenja trećih osoba poput nastavničkog ocjenjivaja, vršnjačkih komentara, pisma preporuke ili povratne informacije zadovoljnih klijenata. Vlasnik ePortfelja treba napraviti detaljnu refleksiju o tome što će uključiti u ePortfelj.

Istražite mrežnu stranicu Helen Barrett koja je dobar primjer kako odabrati artefakte za ePortfelj.

 

Naznačena publika

Vaš ePortefelj može biti usmjeren na različitu publiku (npr. vršnjaci, edukatori, stručnjaci, poslodavci, opća publika, klijent, itd.). Štoviše, subjekt kome je ePortfelj namijenjen može imati različite uloge:

 

 
 • Suradnik: osoba koja može komentirati određene dijelove ePortfelja

 • Vrednovatelj: osoba koja daje povratnu informaciju i ocjenjuje dijelove ePortfelja.

 • Čitatelj: osoba koja može pristupati ePortfelju (npr. poslodavac).

Ova tema uključuje i pitanja privatnosti. U tom smislu, obratite pažnju da svoj ePotfelj možete izraditi kao: povjerljiv (osobni ePortfelj), ograničen (neki dijelovi su povjerljivi, drugi su otvoreni) ili otvoren.

Tehnologije, alati i servisi

Izbor strukture, dijelovi dokaza i vrsta publike vodit će Vas u odabiru najprikladnijeg alata ili servisa ePortfelja. Imajte na umu da ePortfelj nije specifičan softverski paket pa može uključivati odabrane tehnologije, alate i servise. Posebice, možemo razlikovati:

 
 
 • ePortfelj platforme. To su tehnologije specifično osmišljene kako bi podupirale procese ePortfelja. Platforme ePortfelja obično uključuju i set alata kao što su portali za suradnju, blogovi, časopisi, itd.

 • Sustavi upravaljanja sadržajem (Content Management Systems (CMS)) Ovi alati nisu osmišljeni isključivo da bi bili korišteni kao ePortfelj. Ipak, uključuju funkcionalnosti koji mogu podupirati procese potrebne za razvoj ePortfelja. Neki primjeri česte upotrebe CMS sustava su Drupal ili Joomla , među mnogim drugima.

 • Web 2.0 alati. Alati koji su lako dostupni na mreži (najčešće su i besplatni) i koji mogu služiti različitim procesima ePortfelja. U širem smislu, važno je napomenuti da Web 2.0 alati uključuju sadržaj koji generiraju korisnici. Stoga, pojedinci mogu izraditi vlastite ePortfelje preko mrežnih stranica, blogova, Wiki stranica, Google Apps, itd.


http://www.squaremelons.com/images/electronic-portfolio.png

 

Prije odabira rješenja za ePortfelj trebali biste razmisliti o prednostima koje vam mogu donijeti dodatne funkcionalnosti poput interakcije i povratne informacije u okviru vašeg ePortfelja. Stoga morate razmotriti prednosti društvenih medija. Društveni mediji povećavaju mogućnosti Web 2.0 alata dopuštajući korisnicima interakciju i dijeljenje sadržaja direktno preko društvenih mreža (npr. Facebook, Twitter, LinkedIN, itd.) Vlasnik ePortfelja trebao bi detaljno razmisliti o mogućnostima integracije tih funkcionalnosti dijeljenja preko mreže. Hoćete li uključiti i društveni dio? U koju svrhu? Više informacija o tome kako koristiti Web 2.0 alate i društvene medije za izradu vašeg ePortfelja dosupno je u prezentaciji Helen Barrett.

Detaljniju (i ažuriranu) listu alata i funkcionalnosti ePortfelja možete vidjeti na mrežnoj stranici Helen Barrett

Pročitajte i rad Himpsla i Baumgartnera s DUK Sveučilišta na temu vrednovanja softvera ePortfelja.

Ovi izvori pomoći će vam u odabiru prikladnog rješenja za vaš ePortfej.

 

Ova aktivnost pomoći će vam u planiranju vašeg ePortfelja (osobnog ili institucionalnog) tako da zadatke i aktivnosti obavljate pravilnim redoslijedom.

 1. Najprije, izradite mapu koja uključuje strukturu Vašeg ePortfelja i dijelove te vrstu dokaza koje želite uključiti. Mapa bi također trebala uključivati glavne funkcionalnosti ePortfelja. Da biste obavili ovaj zadatak prisjetite se primjera Dide.

 2. Izradite listu aktivnosti za izradu ePortfelja. Nakon što definirate priritete, napravite skraćenu vremensku skalu.

Koristite ovaj predložak kao vodič.Za izradu vremenske skale možete koristiti i Gantt diagram s Tomovim plannerom.

 
Objavite svoju strategiju ePortfelja i pozovite i druge da komentiraju. Za optimalnu diseminaciju koristite oznaku tečaja #ePcourse i oznaku Europortfolio zajednice #eptnet.
 
 
Nakon što ocijenite strategije drugih članova pročistite i poboljšajte vašu strategiju.