Upute za implementaciju za institucije

From ePortfolio Wiki
Jump to: navigation, search

EuroportfolioLogo.jpg

UVOD

Kome je namijenjen ovaj vodič?

Vodič je namijenje nastavnicima na svim razinama obrazovanja. Ipak razlike između visokoškolskih i školskih nastavnika su istaknute, posebno u kontekstu razlika u fleksibilnosti kurikuluma, standarda ili vremena.

Oni s manje nastavničkog iskustva možda će morati detaljnije proučiti teorijsku pozadinu opisanu u Smjernice za implementaciju [1] ili u Europortfelj tečaju. Ako se ranije niste susreli s alatima, ne brinite: ePortfelj je više konceptualan nego tehnički materijal.

Stoga, ako ste:

 • čuli za ePortfelj, ali biste željeli primiti detaljnije upute o tome kako započeti
 • isprobali ePortfelj, ali trebate više podrške u budućem razvoju
 • smatrate da bi vašim učenicima koristile detaljnije smjernice
 • ili ako se nikad niste susreli s nečim sličnim

ove su smjernice upravo za vas.

Ovaj vas dokument vodi kroz pet faza procesa implementacije ePortfelja u vašoj nastavnoj praksi:

 • Faza 1. Istraživanje (definicija, vizija, analiza ePortfelja u vašem kontekstu)
 • Faza 2. Plan i dizajn (pedagogija i alati ePortfelja, planiranje ePortfelja u vašem kontekstu)
 • Faza 3. Razvoj (testiranje ePortfelja - izbor artefakata, povratna informacija, vrednovanje, refleksija)
 • Faza 4. Implementacija i testiranje (vrednovanje plana i dizajna)
 • Faza 5. Održivost i vrednovanje (vrednovanje i planiranje sljedećeg koraka za ePortfelj kako bi postao održiv).

Vodič uključuje različite ideje implementacije u vašem nastavnom kontekstu: u individualnom radu s učenicima na razvoju ePortfelja, u radu s drugim nastavnicima na kroskurikularnom razvoju ePortfelja, izrađujući ePortfelj kao jednan od elemenata plana osobnog razvoja.

POSTER

Preuzmite naš poster „Implementacija ePortfelja: što je zaista važno/osvrt jednog učenika ili posveta njegovom razvoju 2


1. FAZA - ISTRAŽIVANJE

VIZIJA

Definicije

ePortfelj je proces koji autoru omogućuje da skupi, odabere, reflektira i prezentira dokaze za svoje vještine, kompetencije, stavove, misli itd. i to preko mreže, a kako bi:

 • sabrao svoje podatke u mape, pohranio artefakte te ih grupirao u neku od mrežnih podatkovnih baza
 • prezentirao svoje vještine, itd. u definiranom kontekstu, opsegu i za odabranu publiku
 • primio akreditaciju, ocjene itd. prema kriterijima vanjske ustanove ili osobe (npr. škola, učitelj)
 • podržao studentski/učenički (profesionalni) razvoj u cjeloživotnoj perspektivi s povratnom informacijom, suradnjom i vremenskom refleksijom

Navedena četiri "idealna tipa" povezana su u kontinuumu koji počinje skupljanjem artefakata na osobnoj, individualnoj kontekstualizaciji rada.

ePortfelj: glavne značajke

 • Vlasništvo: Autor ePortfelja odlučuje kako će i što će biti prezentirano u njegovu radu
 • Sigurnost: Svi su podaci pohranjeni u sigurni sustav. Upravo sam vlasnik ePortfelja ima kontrolu i pristup podacima
 • Detaljne informacije: Poveznice na dokaze, rezultate i proizvode predstavljaju osobu i njene vještine u širem kontekstu
 • Fleksibilnost prezentacije: Jednom skupljeni svi artefakti mogu se predstaviti na nekoliko načina (npr. prema različitim ciljevima ili za različitu publiku) što štedi vrijeme
 • Povratna informacija: Kao nastavnik svoje učenike možete poticati u konstruktivnim komentarima njihova rada ili dizajnom za povrtanu informaciju njihovih kolega, ako je to moguće. Vaša komunikacija je sigurna i povjerljiva, a ako autor tako odluči, može postati i otvorena za širu publiku
 • Naučite više o svojm učenicima: ePortfelj će omogućiti bolje izlaganje vještina stečenih izvan kurikuluma. To može biti vrijedna imovina unatoč nedostatku formalnog priznanja ili certifikata
 • PROČITAJTE VIŠE u Tečaju Europortoflio 1. modul


Definicija konteksta

Prema studiji Jisca [2] implementacija e-Portfelja može biti provedena kroz dolje navedeni okvir

 • Unutar tečaja – lokalizirana upotreba (kada jedan predavač ePortfelje integrira u jedan modul ili jedan dio tečaja)
 • Unutar fakulteta/škole/cijeli tečaj (kontinuirano korištenje kroz sve razine tečaja, programa ili fakulteta)
 • Unakrsno unutarinstitucionalno korištenje (podržavanje institucijske obveze kao što je Plan profesionalnog razvoja ili mapiranje odlika diplomanata i dostupno svim studentima na diplomskoj ili postdiplomskoj razini , ili na obje)
 • Korištenje izvan kurikuluma (kontinuirani profesionalni razvoj zaposlenika, učenika/studenata, volonterske aktivnosti, učenje temeljeno na radu)
 • Međuninstitucionalno korištenje (ePortfelj je obavezan unutar sektora neke profesionalne organizacije)


ANALIZA

Primjeri

U nastavku je opisano nekoliko primjera analize slučaja koji prikazuju kako e-Portfelj može biti implementiran u različitim kontekstima. U svakoj analizi slučaja razvidno je:

 • logička podloga: zašto je ePortfelj implementiran
 • kontekst: opis grupe, ustanove ili okolnosti
 • dobrobit: i za učenike i za nastavnike
 • alati
 • rezultati: koji je bio krajnji rezultat i kako je osigurana održivost
 • naučene lekcije: učenje iz pogrešaka


Slučajevi iz cijeloga svijeta

Španjolska

Gemma Tur Ferrer, Santos Urbina Ramírez, Sveučilište Balearic Islands, Španjolska, blog i Web 2.0 alati za otvaranje učeničkih ePortfelja: Percepcije učenika i nastavnika na temu otvorenih ePortfelja: Na Sveučilištu Balearic Islands, lokalnom centru Ibiza, provodi se projekt ePortfelj od šk. god. 2009-2010. Ovaj opis temelji se na istraživanju tijekom prve dvije godine projekta (2009/10 i 2010/11) eksperimentalnog uvođenja bloga i Web 2.0 alata kao elektroničkih portfelja. [3] pp. 59


Francuska

ePortfelj u Francuskoj: od e-identiteta do ocjenjivanja i aplikacije alata - Prvi rezultati projekta era.net.rus “ePortfelj for Human Resources“; Samuel Nowakowski, Nathalie Issenmann, Isabelle Houot, Sveučilište u Lorraine, Francuska [4]

Poljska

Izvankurikularni, ugrađeni program za mlade učenike u okviru ekonomije i poduzetništva gdje se ePortfelj koristi kao horinzontalni okvir za sve aktivnosti (grupni rad, projekti, blog, Mahara). Autori rada Sylwia Żmijewska-Kwiręg, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Warszawa (na engleskom)[5]

Austria

Uključen u kurikulum škola i ustanova: ePortfelj u podučavanju fizike u Neue Mittelschule (Austria) bazirano na: Alexander Frick (2013). ePortfeljs als Möglichkeit zur Kompetenzorientierung des Physikunterrichts in der Sekundarstufe I [ePortfelj kao mogućnost za orijentaciju kompetencija u podučavanju fizike u srednjoj školi - na njemačkom]. Krems: Donau-Universität (tema magisterija, na njemačkom [6]; sažetak studije slučaja na engleskom dostupno u Mahari, vidi EUfelj Mahara.

Hrvatska

ePortfelj iskustvo na Fakultetu organizacije i informatike, Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska; Croatia-FOI

Italija

Plan osobnog razvoja nastavika: Projekt TQM, Italija [7] (na engleskom i talijanskom)

Sjeverna Irska

Nastavnici u ePortfelj [8] (na engleskom).

Sjedinjene Američke Države (SAD)

Sarah Hepler (direktorica Georgia Highlands College's Faculty Academy) i Teggin Summers (bivši pomoćni direktor ePortfelj programa na Virginia TechVirginia Polytechnic Institute & State University) nudi nekoliko razmatranja na ključne izazove difuzije i implementacije ePortfelja [9].

Dobrobiti

Za vaše učenike

Uskoro ćete svoje učenike upoznati s ePortfeljem. Željet ćete se pripremiti za pitanja vaših učenika "Ali kako ePortfelj meni koristi?" Argumenti u nastavku koristit će vam kao vrijedna potpora u pripremi za raspravu o dobrobiti i nedostatcima ePortfelja.

Stvaranje ePortfelja može pomoći vašim učenicima da:

 • saznaju nešto više o sebi:
  • nauče više o svojim vještinama i znanjima
  • postanu svjesniji uspjeha mapirajući dokaze (pokazati, reflektirati, razviti) i shvate kompetencije
  • postanu svjesniji svojih osobnih kvaliteta i stvarnog potencijala
  • povećaju samopoštovanje i samopovjerenje uzimajući kontrolu nad učenjem
  • povećaju digitalne komepetencije. Iako IT vještine nisu problematične za vaše učenike, u okviru ePortfelja oni mogu istražiti nova područja, povećati svoje vještine i razumijevanje. Fotografija, grafički dizajn, snimanje zvuka, web dizajn može postati korisna vještina u različitim profesionalnim situacijama posebno onim koje su povezane s pitanjima o privatnosti, vlasništvu, licenciranju podjeli i slično
 • učenjem:
  • razvijaju vlastite ciljeve učenja
  • primaju više priznanja za osobne vještine učenja kao i povlastice
  • preuzimaju kontrolu nad svojim učenjem. Kako ePortfelj zaista pripada autoru koji ga definira i razvija prema cilju koji si je sam postavio. Učenik je stvarno u centru procesa i on/ona je uključen i ovlašten donositi odluke o onome što će biti ocjenjivano. Ocjene ispita pokazuju samo ograničeni dio iskustva, znanja i vejština. Učenici mogu odlučiti koja postignuća su im prezentacijski najvrednija
  • otkrivaju vrijednu vježbu samoprocjenjivanja kroz reflektivni proces. Uzorak "upamti-prođi ispit- zaboravi" mogu biti isključeni uvođenjem refleksije u proces učenja. Ključni aspekti mogu biti prepoznati i dublje razmotreni. Učenje je sporije ali bolje, dublji ulazak u problem razvit će i druge vještine
  • primaju povratnu informaciju od svojih učitelja i kolega; povratnu informaciju u obliku komentara, a ne ocjena
  • uče kako se kritično osvrnuti na iskustva te pripremit zaključke za budući rad temeljeno na povratnoj informaciji i ocjeni
  • koriste alat za osobni razvoj i za bilježenje osobnog napretka u dostupnoj mrežnoj okolini, koherentno i fleksibilno
  • uče i usvajaju proces koji će koristiti cijeli život i za sve životne dosege
  • primaju nagrade/bodove nakon završenog tečaja ili nakon stjecanja diplome
  • primaju nagrade/bodove nakon informalnog i neformalnog učenja kao i nakon formalnog
 • zapošljavaju se:
  • postavljaju smjer planiranja karijere (podrška u planiranju)
  • pripremaju životopis
  • uče kako efikasnije predstaviti svoje vještine i iskustva potencijalnom poslodavcu, kako napisati molbu za posao
  • imaju konkretan način prikazivanja vlastitih prednosti učiteljima i budućim poslodavcima.


Temeljano na User Guide to ePortfolio Development i 41 Benefits of an ePortfelj.


Za vaš profesionalni razvoj

Budući da ePortfelj možete koristiti kao metodu podrške za svoj osobni i profesionalni razvoj donosimo njegove dobrobiti:

Kreiranje ePortfelja može vam pomoći u profesionalnom razvoju jer:

 • bilježi osobno učenje dokumentima koji dokazuju formalno i informalno učenje
 • podupire demonstraciju profesionalnog rasta te pokazuje posvećenost kontinuiranom učenju
 • organizira prikupljanje dokaza koji, ako potrebno, mogu biti korišteni kako alat za traženje posla
 • je alat koji se prikazuju vještine i znanja poslodavcima prilikom potrebe za novom pozicijomm ili promocijom
 • pomaže prepoznati jakosti i slabosti na temelju kojih donosite odluke o budućem profesionalnom razvoju
 • pomaže sa ocjenjivanjem prednosti i u donošenju informiranijih odluka o karijeri
 • osigurava dokumentaciju koja pomaže pri ocjenjivanjju prethodnog učenja (Prior Learning Assessment - PLA) i omogućuje povezivanje učenja sa ishodima učenja
 • osigurava dokaze potrebne za bodove za PLA u slučaju kontinuiranog učenja

Vidi više u dokumentu Cumbria animation

Izazovi

 • Nadgledanje
  • Koja vrsta dokaza se objavljuje? Je li to dovoljno?
  • Jesu li kriteriji objave jasni?
  • Je li ocjenjivanje u skladu s ciljem ePortfelja mojih učenika? Kako im mogu pomoći da ga unaprijede?
  • Imaju li moji učenici potrebne informatičke vještine i digitalne kompetencije? Koji su nedostatci (npr. dodavanej sadržaja, prava intelektualnog vlasništva, privatnost). i što se može učiniti kako bi se zaštitili (npr. u učionici, sa drugim učiteljima, kod kuće itd.)?
  • Mogu li pratiti reakcije na moj ePortfelj? Mogu li pratiti promjene u smislu dobivene povratne informacije ili refleksije?


 • Motivacija - teško je održavati samo vanjsku motivaciju (npr. ocjenama) kada toliko toga ovisi o učeniku, posebice dugoročno. Osmislite stoga unutarnju motivaciju, pa i za sebe: zabavite se i uživajte podupirući razvoj ePortfelja i razvijajući svoj ePortfelj. Humor, individualne karakteristike koji nadilaze standardnu strukturu, kreativnost će zamijeniti dosadan posao
  • postavite jasne kratkoročne ciljeve sa mjerljivim rezultatima kako biste odmah započeli raditi s novim alatima i konceptima
  • učenici moraju imati dovoljno odgovornosti kako bi se osjećali vlasnicima svog rada (npr. pregovarajte uvjete, dajte im slobodu izbora izgleda i sadržaja, nagrađujte komentare i vršnjačku povratnu informaciju)
  • potaknite druženje, suradnju i komunikaciju među članovima grupe pažljivom upotrebom vršnjačkog ocjenjivanja, podupiranja i radom u grupi
  • naglašavajte uspjeh i razgovarajte o pozitivnim primjerima na temelju stvarnih primjera i povratne informacije
 • predstavite rezultate javno, dopustite publici da se uključi svojim povratnim informacijama


 • Nedostatak podrške:
  • tehničke:
   • organizirajte grupu istorazinskih stučnjaka da vam pomažu (npr. učitelj informatike, netko sa naprednim poznavanjem informatike)
   • prepoznajte potencijal razreda u informatici i medijima, ostavite dovoljno mjesta za eksperimentiranje ali osigurajte i strogu strukturu za one koji nisu spremni na samostalnost
  • pedagoške:
   • potražite savjete, pratite izvore (npr. EUROPORTFELJ) i učite
   • raspravljajte i zaključujte u praksi, posebice s ostalima (u formalni i neformalnim grupama, internetskim zajednicama, s vašim učenicima)
 • Napori
  • trošak vremena
   • postavite jasne prioritete. Možda je sadržaj važniji od izgleda u početno fazi?
   • podijelite odgovornosti učenicima gdje ocjenjivanje i davanje povratne informacije mogu biti delegirani
   • budite umjereni u podršci koju možete dati svojim učenicima. Možda ne morate znati ili komentirati baš sve što rade u svom ePortfelju.
  • rezultati s odgodom: ova metoda neće ni vama ni učenicima dati brze rezultate pa ni ne očekujte ništa kratkoročno
   • postavite dugoročne ciljeve (polugodišnje, godišnje itd.)
   • razmišljajte o većim posovima, nemojte se koncentirate samo na pojedinačne dokaze

Obveze učenika

Digitalne kompetencije i informatičke vještine

Digitalne kompetencije koje su potrebne vama i vašim učenicima podrazumijevaju da "koristite informatička sredstva u vaše slobodno i radno vrijeme. Proizvodnja, pohranjivanje, analiza informacija. Dijeljenej informacija pute interneta. Korištenje različitih sredstava - mobilnih telefona, digitalnih kamera, " [10]


Mediji i katalog informatičkih kompetencija:

 • Fundacja Nowoczesna Polska [11] na poljskom i engleskom (dostupno od prosinca 2014.)
 • Digcomp [12]


Kako bi mogli započeti razvijati svoj učenici trebaju sljedeće osnovne vještine: korištenje preglednika, pisanje i dodavanje, prilaganje i vođenje dokumenata. Neki ePortfelj alati mogu podrazumijevati i naprednije vještine kako bi ih se upoznalo kao integrirane sustave. Oni s naprednim vještinama (npr. mogućnnost da izrade mrežnu stranicu) mogu izgraditi osobni ePortfelj koristeći sustave za upravljanej sadržajem (npr. weblogs, wiki).

Vještina reflektivnog pisanja

Kako je mišljenje ključni dio razvoja, ePortfelj uključuje pisanje mišljenja ili ako se izrazimo drukčije, reflektirajućih priča, ono mora biti razvijeno i prezentirano. Reflektivno pisanje može biti prektična vježba koja:

 • zahtijeva analizu
 • istražuje motivaciju (vanjsku i unutarnju) i uzima je u obzir
 • istražuje kako se reakcije odražavaju u ponašanju
 • uključuje pitanja o idejama i istražuje ih te povezuje
 • uzima u obzir različite perspektive i kritički ih spominje
 • Više o refleksiji [13]

Kako reflektivno pisati [14]

Pedagoški okvir/modeli

Kao pedagpška metoda e-Portoflio potječe i temelji se na neoliko pedagoških koncepata. Kako biste bolje razumijeli iskustvo učenja temeljeno na ePortfelju i bolje ga osmislili za svoje učenike trebali biste analizirati sljedeće koncepte:

1. Učenje temeljeno na iskustvu

Izvori na vašem jeziku

Engleski

Wikipedia http://en.wikipedia.org/wiki/Evidence-based_education

Bryan K. Saville Using Evidence-Based Teaching Methods to Improve Education https://tle.wisc.edu/node/1045

Poljski

Małgorzata Lipska, O efektach kształcenia w podstawie programowej, http://meritum.mscdn.pl/meritum/moduly/egzempl/18/18_7_abc.pdf


2. Konektivizam

George Siemens - Connectivism: Socializing Open Learning, video https://www.youtube.com/watch?v=rqL_lsogeNU

Izvori na vašem jeziku

Poljski

Definicja http://pl.wikipedia.org/wiki/Konektywizm Marcin Polak, Połącz się aby się uczyć http://www.edunews.pl/badania-i-debaty/badania/1068


3. Eksperimentalno učenje

Definicija http://en.wikipedia.org/wiki/Experiential_learning

UNESCO izvori http://www.unesco.org/education/tlsf/mods/theme_d/mod20.html

Izvori na vašem jeziku

Poljski

Lionel Stapley, Uczenie się przez doświadczanie w życiu codziennym, http://www.wszechnica.uj.pl/_public/temp/uczeniesie_knowhowVIII-2.pdf

Uczenie się przez doświadczanie - cykl Kolba, http://www.edukacjaobywatelska.gfo.pl/uploads/images/pliki/uczenie_sie_przez_doswiadczenie.pdf


4. Reflektivno učenje

Što je reflektivno učenje http://www.cipd.co.uk/cpd/about/reflective-learning.aspx

Postanite reflektivni učenik http://www.tru.ca/__shared/assets/reflective_learner19767.pdf

Reflection: Battle Card http://www.pinterest.com/lbcards/rf-reflection/

Izvori na vašem jeziku

Poljski

Refleksja w uczeniu się http://evet2edu.eu/moodle/mod/page/view.php?id=2803

O refleksji http://www.cel.agh.edu.pl/o-refleksji/


5. Reflektivni profesionalci

Donald A. Schon, The Reflective Practitioner: How Professionals Think in Action (1995) http://infed.org/mobi/donald-schon-learning-reflection-change/

Izvori na vašem jeziku

Poljski

D. Sipińska, refleksyjny Nauczyciel w: Edukacja i Dialog http://www.eid.edu.pl/archiwum/1996,94/styczen,115/refleksyjny_nauczyciel,445.html M. Taraszkiewicz, Jak uczyć lepiej czyli refleksyjny praktyk w działaniu, CODN 2003


6. Pedagoški modeli [15]

2. FAZA - PLAN I DIZAJN

Osmislite plan za svoje učenike koji uključuje 6 faza razvoja ePortfelja. Plan postavite u vremenske okvire i redovito određujte referentne točke kako bi pratili ritam aktivnosti.

 • Skupljanje: učenici pohranjuju svoj rad i ishode učenja u mrežni repozitorij. Ta zbirka uključuje prošli rad, označuje razvoj kroz vrijeme i predstavlja buduće planove. Učenici pohranjuju svoj rad i ishode učenja u mrežni repozitorij. Odlučite kako i gdje će učenici prikupljati materijale (interni školski sustav, digitalni repozitorij, drugo.). Uvjerite se da je to znatan dio posla kojimože biti iskorišten i dograđen s vremenom. To je mjesto za razvoj svrhovitih priča o postignućima pojedinca. Potrebno ga je redovito popunjavati te osmisliti neku organizaciju za kategorizaciju sadržaja.
 • Izbor: učenici pregledavaju, ocjenjuju i odabiru ključni materijal iz svojih kolekcija kako bi predstavili svoja postignuća (vještine, kompetencije, znanja), a u skladu s ciljem njihova ePortfelja, standardima i ciljevima učenja. Isplanirajte kako ćete ih poduprijeti. Kriteriji bi trebali biti u skladu sa svrhom ePortfelja.
 • Refleksija: učenici razmišljaju o njihovu radu i razvoju stvarajući veze između znanja i primjene tog znanja u odnosu na njihovo iskustvo. Isplanirajte reflektivne aktivnosti kroz cijeli plan i program kako biste poduprijeli reflektivno učenje tako na učenici mogu iznijeti njihovo mišljenje, povezujući i vrednujući svoje napredovanje. Reflektivni komentari mogu se priložiti uz svaki artefakt dok se cjelokupna refleksija može odnositi na cijeli portfelj.
 • Povezivanje: učenici stvaraju važne veze između njihovih radova i zajednice. Kroz suradnju s vršnjacima, roditeljima, drugim nastavnicima i konstruktivnu povratnu informaciju oni razvijaju svoj rad.
 • Prezentacija: učenici razvijaju prezentaciju usmjerenu na specifičnu publiku prikazujući svoje kompetencije dokazane digitalnim artefaktima. Organizirajte događaj ili mrežni susret za učenike kako biste mogli predstaviti svoj rad.
 • Dijeljenje: učenici dijele svoj ePortfelj s vršnjacima i drugim nastavnicima. Dogovorite se s učenicima o obimu dijeljenja te o publici. Iskoristite tehnologiju.

DEFINIRAJTE CILJ ePORTFELJA

Kao učitelj trebali biste imati viziju ePortfelja svojih učenika. Pregovarajte o tome sa svojim učenicima i komunicirajte o tome jasno kako bi cilj i cijeli proces bili jasni učenicima. Opća svrha ePortfelja

 • pomoći učenicima prepoznati koristi ePortfelja
 • istražiti široku paletu ideja za prezentaciju, dijeljenje i razmišljanja o njihovim kompetencijama
 • specifična svrha ePortfelja
  • treba biti definiran i dogovoren napočetku procesa
 • može biti nadograđen kod razvoja ePortfelja tijekom samoprocjene i primanja povratne informacije ili može ostati nepromijenjen (npr. u skladu s određenim standardima)

SMART je jedan od modela za procjenu je li vaš cilj dobro osmišljen:

 • Specifično (engl. specific): je li cilj previše općenit ili je nejasan pa će ga biti teško procjenjivati i gotovo nemoguće povezati sa smislenim artefaktima
 • Mjerljiv (engl. measurable): trebalo bi biti moguće nekako ga provjeriti npr. prema predstavljenim artefaktima
 • Ostvarljiv (attainable): realističan i može biti vizualiziran
 • Relevantan (engl. relevant): uklopljen je u praksu i snažno povezan s drugim aktivnostima i s njima usklađen
 • Pravovremen (engl. Time-framed): raspored ili jasna vremena isporuke mogu pomoći u održavanju poželjne brzine rada

ALATI UZETI U OBZIR

Razina zrelosti

Izbor pravilnog alata za razvoj ePortfelja je važna odluka koja mora biti donesena na temelju potreba i informatičkih kompetencija vas i vaših učenika. Na raspolaganju su raznoliki alati: - od onih koji su osmišljeni za ePortfelj (npr. Mahara) do onih aplikacija koje vi i vaši učenici svakodnevno koristite (npr. Google Drive, blog, wiki). Namjenska infrastruktura se preporuča za korištenje kada je ideja ePortfelja učenicima nova. Takvi alati nude predefinirane elemente: predloške za strukturu prema kojima sustav vodi korisnika kroz ključne elemente ePortfelja.

Odluka o izoru ePortfelj infrastrukture može ovisiti i o ustanovi u kojoj radite budući da ePortfelj sustav može biti dio institucionalnog sustava za upravljanje učenja. Stoga, izboru alata za ePortfelj neka prethodi provjera može li vas okolina učenja vaše škole podržati u tom procesu.


 • Ako da, tada ste u sigurnoj poziciji i možete istražiti na koji način je ePortfelj implementiran na vašoj ustanovi. Više o tome istražite u ePortfelj Maturity Matrix [16]] p. 16. poglavlje: ePortfelj - Tehnologije gdje možete naći opis različitih stupnjeva zrelosti implementacije u institucionalnom kontekstu.
 • Ako ne, možete nastaviti u dva moguća smjera:
  • koristite gornju matricu i pokušajte pripremiti temelj za implementaciju infrastrukture u vašoj školi Matrica će vas voditi kroz niski stupanj osviještenosti i zrelosti do naprednog korištenja e-portfelja. U tom slučaju možete imati ulogu inovatora u vašem školskom okruženju
  • koristite alate koji su vama i vašim učenicima poznati i pokušajte izgraditi zajedničku ePortfelj okolinu koja je neovisna od školske infrastrukture.

Zahtjevi sustava

Pri donošenju odluke o izboru alata za razvoj ePortfelja sljedeće karakteristike sustava koji će podržavati ePortfelj treba uzeti u obzir:

 • Jednostavnost korištenja: Software mora nuditi jednostavno i privlačno sučelje tako da je i za učitelje i za učenika dovoljna kratka izobrazba. Posebno je to važno kod mlađih učenika koji u velikoj mjeri očekuju software koji je prilagođen korisniku. Rješenje mora također omogućavati jednostavan prijenos obrasca i artefakata. Vrlo je malo vjerojatno da će korisnici podržati zbunjujuću i nekonzistentnu aplikaciju.
 • Održivost: Vrijedno je također uzeti u obzir, posebice u kontekstu daljnjeg razvoja ePortfelj sustava. Izabrani alat mora biti pouzdan i otporan.
 • Sudjelatnost i standardi: Budući da je prenosivost ključni problem za e-Portfelj, učenici moraju imati mogućnnost prenijeti svoj ePortforlio s jedne ustanove na drugu. također , ono mora i uzajamno djelovati s postojećim alatima za upravljanje učenjem koji se već koriste u ustanovi. Ako se koriste raznolika tehnološka rješenja različitih proizvođača u obzir se mora uzeti mogućnost integracije podataka.
 • Portfelj-specifične funkcionalnosti
  • pohranjivanje i grupiranje artefakata
   • stvaranje mapa i kataloga, promjena naziva dokumenata
   • dodavanje oznaka, tragova i kategorija
   • kapacitet servera
  • komentiranje
   • učenikova kontrola sustava komentairanja
   • mogućnosti pristupa za različitu publiku
  • struktura
   • fleksibilnost u izradi individualizirane strukture
   • kronološki red
   • kategorizacija
   • mogućnost prilagodbe strukture
   • stvaranje predložaka i primjera
  • prezentacija i dijeljenje
   • mrežno i lokalno
   • učenikova kontrola nad mogućnostima dijeljenja
   • pristup i neregistriranim korisnicima
 • Pristup u vaše profesionalne postavke
  • vaše vještine u podupiranju učenika
  • vještine i sklonosti vaših učenika
  • pristup infrastrukturi za vaše učenike (bradband, oprema) u školi i kod kuće
 • Vlasništvo i prava intelektualnog vlasništva
  • vlasništvo artefakata i snimki ownership
  • ovjera rada
 • Sigurnost i privatnost
  • sigurnost osobnih podataka
  • pohranjivanje i osiguravanje vrednovanja
 • Trošak - ovisno o dostupnom proračunu (koji vaša škola može izdvojiti za administraciju i održivost) možete birati između:
  • komercijalni alat koji nudi neki e-portfelj dobavljač
  • otvoreni alat koji ožete prilagoditi vašim potrebama.


Alati i ePortfelj primjeri

Trenutno je dostupan veliki broj alata za ePortfelj. Vaša je škola možda već odabrala neki alat ili pak je taj zadatak na vama. Morate također uzeti u obzir da bi i vaši učenici mogli imati sklonosti prema određenom alatu. U nastavku se nalazi kratki opisi predloženih alata s primjerima ePortfelja koji je predviđen za pojedini alat.

Mahara

je alat namijenjen za razvoj ePortfelja. Ima mnogo prednosti osmišljenih da podupiru korisnika u izradi njegova ePortfelja i generalno je stabilan. Ono što vam može pomoći u donošenju odluke je činjenica da je Mahara otvoreni i besplatni alat (stoga nema dodatnih troškova licenciranja po korisniku) ali s druge strane zahtijeva specifičnu tehničku ekspertizu za instalaciju Mahara sustava na školski server, njeno administriranje te vođenje računa o stabilnosti i sigurnosti. Za više detalja pogledajte petominutni video koji objašnjava Mahara mogućnosti a dostupan je na službenim Mahara mrežnim stranicama.[17].

Provjerite i primjere ePortfelja koje su učenici razvili s alatom Mahara:


WordPress

besplatan je i otvoreni blog alat i sustav vođenja sadržaja (CMS) koji funkcionira na servisu koji čuva datoteke neke mrežne stranice. Mogućnosti uključuju i arhitekturu koja podržava veliki broj dodatnih mogućnosti i mogućnosti oblikovanja te sustav predložaka za jednostavno korištenje. Pruža i red raznolikih predložaka koji se mogu izabrati prilikom izrade stranice te i veliki kapacitet pohranjivanja. Također, dopušta ograničeni pristup mrežnim pretraživanjem pa samo oni kojim je poveznica dostavljena mogu pristupiti.

Provjerite i primjere ePortfelja koje su učenici razvili s alatom Wordpress:


Padlet

je zid u banci na kojem možete izraditi galeriju slika, dijeliti informacije na različite teme, poveznice i pružiti dinamičan alat za rad u učionici te poticati rad u grupi i učenikovu autonomiju. Predstavlja dobar način na koji se mogu izraditi prezentacije, ili dobiti mnogo informacija o specifičnim problemima vezanim uz tečaj ili predmet. Padlet je vrlo jednostavno razviti i administrirati kako poželite te ga se može preuzeti u različitim formatima. Mogućnosti koje podržavaju razvoj ePortfelja: jednostavno povezivanje s vanjskim izvorima; ugradnja izvora, definiranej različitih stupnjeva pristupa; primanje povratne informacije od korisnika kojima je dopuštena opcija komentiranja. Pogledajte kratku video prezentaciju koja donosi upute o izradi ePortfelja s Padletom.

Provjerite i primjere ePortfelja koje su učenici razvili s alatom Padlet:


Thinglink

Jednostavan alat za izradu interaktivnih slika i videa za mrežne stranice dodavanjem poveznica na mrežne izvore s kratkim opisima. Pročitajte članak na blogu Katherine Robbins o korištenju alata Thinglink za ePortfelj. Provjerite primjere ePortfelja koje su učenici razvili s alatom Thinglink:


Vremenska skala

Korištenje alata vremenske skale za izradu ePortfelja je zaista jednostavno. Jednostavno izradite novi događaj (misli se na artefakt) na vašoj vremenskoj skali i dodate sadržaj - sliku/video, kratki opis i poveznice. development it’s really easy. Većina alata omogućuje vam postaviti temu (vremenska skala) kako bi se preuzele slike s Flickra ili Picase; snimke s YouTubea or Vimeoa; Twittera ili ostali sadržaj preko RSS Feed opcije tako da jednostavno možete ostaviti vašu vremensku skalu da se razvija. Primjeri alata za vremensku skalu:

 • Možda poželite proučiti TimelineJS - primjereni alat koji je otvoreni i omogućuje izradu vizualno bogatih interaktivnih vremenskih skala. Alat je dostupan u 40 jezika.
 • Dipity Timeline - slobodna digitalna mrežna stranica vremenske skale za organizaciju mrežnog sadržaja po datumu i vremenu. Korisnici mogu izraditi, dijeliti, uklopiti i surađivati na interaktivnoj, vizualno privlačnoj vremenskoj skali koja uključuje video, ausdio, slike, tekst, poveznice, društvene medije, lokacije i vremenske oznake.

Provjerite i primjere ePortfelja koje su učenici razvili s alatima vremenskih skala:


Google stranice

Google stranice je alat koji je često korišten za izradu ePortfelja. Pruža stotine različitih predložaka koje možete koristiti za izradu vaših stranica jer nudi i veliki kapacitet pohranjivanja podatka ako se koristi zajedno s Google Docs. Postoji mogućnost dodavanja slika na bilo kojem mjestu na stranici. Uključuje i vrstu najavnih stranica za blog. Stranica može lako biti duplicirana.

Provjerite i primjere ePortfelja koje su učenici razvili s alatom Google Apps:


Wiki

je mrežna aplikacija koja korisnicima omogućuje dodavanje, prilagodbu ili brisanje sadržaja u suradnji s drugim korisnicima. Budućida je wiki vrsta sustava upravljanja sadržajem razlikuje se od bloga ili većine sličnih sustava u tome što je sadržaj definiran bez definiranog vlasnika ili voditelja te u tome što gotovo da i nema definirano strukturu već se ona definira prema potrebama korisnika (temeljem Wikipedia članka). Postoje različiti wiki sustavi koji ser mogu postavti besplatno te koji omogućuju uslugu čuvanja individualne wiki datoteke vašeg razredng/učeničkog projekta popu: PBWiki, Wikieducator.

Na WikiMatrix mrežnoj stranici možete usporediti različite wiki platforme. .

Provjerite i primjere ePortfelja koje su učenici razvili s alatom Wikispaces:


Linkedin

je poslovno orijentirani društveni mrežni servis koji možete koristiti za izradu profesionalnog ePortfelja. Linkedin koristite za izradu proširenog životopisa te za prikupljanje referenci od stvarnih/prethodnih poslodavaca i mišljenja o vašem angažmanu u projektima/radu/suradnji.


Mozilla Backpack

Novi tehnički standard za prepoznavanje i verifikaciju učenja. Značke (engl. badge) vam dodjeljuju osobe i ustanove kako bi potvrdili vaša postignuća. Svoje značke nosite u vašem digitalnom ruksaku. (Open Badges Mozilla Backpack)


3. FAZA - RAZVOJ

POVRATNA INFORMACIJA

Kako napisati konstruktivnu povratnu informaciju u ePortfelju:

 • pozovite se na rad i ponašanje osobe, a ne na nju/njega samog
 • pozovite se na određeni dio posla
 • započnite s "Ia smatram..." budući da pišete subjektivnu poruku
 • izbjegavajte korištenje "ti..." jer bi se moglo smatrati da nekoga optužujete ili procjenjujete
 • fokusirajte se na ono što vidite i to opišite
 • podijelite svoje ideje i prijedloge, a ne savjete
 • ostavite mjesta učeniku da iz vaših poruka nauči koliko on/ona to želi


Kako ostaviti povratnu informaciju na svom ePortfelju:

 • vi ste ti koji odlučuju što će učiniti s povratnom informacijom
 • postavljajte pitanja
 • budite zahvalni tako da i je i izrazite


Reference:: Susi Peacock, Using feedback and ePortfeljs to support professional competence in healthcare learners 19 Feedback rubric example 20 (na poljskom)

Korak po korak primjeri: kako dati i primiti povratnu informaciju (Step by step examples: how to give and receive feedback) [18]

OCJENJIVANJE I KOMPETENCIJE

Pročitajte E-portfelj competency recognition and accreditation framework

REFLEKSIJA

Refleksija je predstojeći dio svakog eksperimentalnog učenja[19] pa je ključni dio ePortfelj procesa. Uzimajući u obzir učenikov osobni razvoj na redovnoj bazi, uključujući refleksiju kao dokaz, podrška su dubljem učenju i samosvijesti. Također, pomoći će u prepoznavanju i povećanju nečijeg potencijala. Uz vašu podršku, vaši učenici mogu postati učenici koji koriste refleksiju.

Isplanirajte refleksijske aktivnosti te ih integrirajte u razvoj ePortfelja. Ohrabrite i prepoznajte refleksiju i kritičko mišljenje, pozovite se na njih u svom ocjenjivanju okvira i povratnoj informaciji. Razmislite o "tajnom treningu refleksije" (engl. "hidden reflective training" ) za svoje učenike umjesto izrade direktnih "refleksivnih" aktivnosti.

Kako biste potaknuli reflesiju:

 • osvrnite se na direktno iskustvo svojih učenika te i na opipljive i na neopipljive rezultate koji su postignuti
 • postavite zahtjevne zadatke koji zahtijevaju dublje razmatranje, možda i u suradnji, za razliku od direktnih odgovora
 • raspravite različita iskustva i sagradite pozitivne učinke
 • promovirajte rekleksivno, subjektivno pisanje npr. ohrabrite ih na pisanje bloga
 • posvetite vrijeme i mjesto za kritičko izražavanje, retrospektive i nestrukturiranu razmjenu mišljenja
 • izradite sigurnu i prijateljsku okolinu (mrežnu i lokalnu)

Više izvora:

Refleksija za vaš osobni razvoj

Reflective practitioner [21]

IZBOR ARTEFAKATA

Digitalni artefakti vaših učenika - izrađeni ili na koje su povezani kao dokaz o učenju , vještinama i komeptencijama. Usklađivanje između cilja ePortfelja, važnosti artefakta i njihova poveznica na predstavljenu vještinu učinit će ePortfelj proces smislenim a proizvod time transparentnim za širu publiku. Jedan dokaz može pružiti dokaz za različite kompetencije i vještine, a pojedini oblik dokaza može dati više informacija o autoru nego neki drugi. Primjerice, vještina varenja vaših učenika može biti opisana kratkim tekstom, ali puno je bolje ako se ona prezentira kratkim filmom ili slikom predmeta koje su proizveli. Dodatno, takav dokaz može biti i dokaz za digitalne vještine snimanja, editiranja i mrežnog objavljivanja.

Osobine dobrog dokaza:

 • usklađenost s ciljevima - dokaz bi trebao odgovarati vašim ciljevima učenja/razvoja i trebao bi biti dokaz za kompetencije koje želite predstaviti
 • ponovno korištenje - ddokaz koji se uz malu doradu može koristiti i za drugačiju publiku ili za drugačiji cilj
 • dostupnost - dokaz bi trebao biti dostupan i pristupačan u univerzalnim formatima poput PDF, JPG, TXT, MP3 i sl.
 • široki pristup - kada je dostupan preko sigurne mrežne stranice, potrebno je osigrati mogućnost pristupanja uz korisničke podatke za širu publiku. Stoga, akomoguće, osigurajte otvoren (i jednostavan) pristup materijalima koje želite podijeliti


Primjeri artefakata:

 • Članci i pisani materijali npr. esej [22] [23] [24]
 • Profesionalna/Izjava o ciljevima učenja[25] [26]
 • Praksa i radno iskustvo [27]
 • Video i audio isječci [28] [29] [30]
 • Grupni projekti [31] [32]
 • Istraživački projekti i pisanje vežano uz istraživanje [33]
 • Fotografije, posteri, informacijske tablice, vremenske skale, konceptualni dijagrami [34] [35]
 • Dobrovoljni društveni rad [36]
 • Primjeri javnih govora [37]
 • Iskustva, kvalitete i primjeri vođenja [38]
 • Akademska diploma, nagrada, pohvala [39]
 • Refleksivni eseji [40] [41]
 • Primjeri rješavanja problema [42]
 • Članci u časopisima i na blogu [43] [44]
 • Primjeri vještina vezanih uz tehnologije [45] [46] [47]
 • Refleksivna mentalna mapa [48]
 • Interaktivna karta [49]
 • Jezične vještine [50] [51]
 • Digitalne priče [52]

Izvori: [53]

Artefakti u vremenu

ePortoflio se bavi pričom (osobnom i profesionalnom) jednog učenika i kao takav uključuje cjeloživotne dokaze:

 • prošlost: postignuti rezultati, dokumentirani uspjesi, certifikati itd.
 • sadašnjost: trenutne aktivnosti, dinamične promjene, rad u tijeku
 • budućnost: planovi, ideje koje treba ostvariti


Prava intelektualnog vlasništva

Kada razmišljamo o objavi ePortfelja za širu publiku moramo uzeti u obzir i pitanja vezano za prava intelektualnog vlasništva. ePortfelj, kao zbirka odabranih artefakata, kao i pojedini artefakti, kreativni su rad koje je u većini slučaja izradio pojedinac pa su samim time i automatski zaštićeni nacionalnim i međunarodnim pravima zaštite autorskih prava (od trenutka njihove objave). To znači da ePortfelj može koristiti kao regularni izvor za druge koji ga žele ponovno objaviti, koristiti kao inspirativni primjer, kao referencu ili čak da ga ponovno upotrijebe.

Uzimajući to u obzir, predlaže se razmisliti o dva načina objave ePortfelja na internetu:

 • ePortfelj objavljen pod tradicional autorskim pravima. U tom slučaju sva prava zadržava autor, a drugi mogu čitati, gledati, slušati i koristiti ePortfelj samo za osobne potrebe. Autorsko pravo autoru ePortfelja daje kontrolu nad time kako radi i kako ga drugi mogu koristiti. Korisnicima nije dopušteno kopirati, objavljivati, dodavati, preuređivati, ispravljati, izraditi alternativnu verziju rada. Da bi im to bilo omogućeno, korisnici moraju kontaktirati autora i primiti pismeno odobrenje (npr. posebnu dozvolu) To je možda održivo za omercijalno poslovanje ili javno tijelo, ali za prosječnog korisnika - učitelja, studenta, blogera - taj je zadatak skoro pa i nemoguć.
 • ePortfelj objavljen pod odabranom Kreativnom licencom (engl. Creative Commons license) - jednom od šest mogući. U tom slučaju autor zadržava pravo odlučiti o načinu na koji ostali korisnici mogu koristiti nečiji rad. Odabirom određene kreativne licence autor ima kontrolu nad korištenjem e-Portfelja jer na/on javno objavljuje kako može biti iskorišten pod posebnim uvjetima što paradoksalno vrlo često rezultira većim poštivanjem zakona i izaziva manje neautoriziranih akcija. štoviše, autor bira kako ePortfelj ili odabrani artefakti mogu biti nadopunjeni npr. dodavanejm poveznice na izvor infromacije.

Potaknite svoje učenike da razmisle o prevaima intelektualnog vlasništva i razgovarajte s njima o dobrobitimai manjkavostima svakog rješenja. Znaje o tome kako fukcionira pravo vlasništva za digitalne izvore zasigurno će utjecati na ponašanje učenika u okviru mreže te povećati njihovo razumijevanje online prava intelektualnog vlasništva.


Izvor:

 • Creative Commons for K12 Educators [54] - online course materials from School of Open.

PROCES I REZULTAT

Ovaj model opisuje ravnotežu između dvije dimenzije ePortfelja: jedan se fokusira na proizvod i drugis e fokusira na proces. Označava ključne elemente koji se posebno naglašavaju ali isto tako predtsvaljaju koheziju i odnos među njima. Vašu viziju implementacije ePortfelja možda možete povezati s tim modelom.

Izvori: Helen Barrett [55] product and process

4. FAZA - IMPLEMENTACIJA I TESTIRANJE

Započnite izradu ePortfelja sa svojim učenicima.

 • Objasnite logičku pozadinu i vodite ih kroz izradu početne strukture Explain the rationale behind it and guide with the initial structure creation.
 • Razvijte i razgovarajte o kriterijima i očekivanjima (pomogućnosti s vašim učenicima)
 • Budite svjesni izazova i unaprijed pokušajte razmisliti o rješenjima mogućih problema

Ideje:

 • radionica u suradnji s nastavnikom informatike
 • mrežno istraživanje npr. [56]
 • učenička debata o ciljevima ePortfelja prema njihovim potrebama


ePortfelj postupak s učenicima

Razvoj ePortfelja je proces, sličan aktivnom istraživanju: cikličan ili spiralan, uključujue i istragu, ispitivanje i planiranje akcija temeljem povratne informacije ili dijagnoze. Vaši će učenici proći kroz razne razine (Pogledajte: [57] repeatedly. Slikom objašnjava Nick Rate [58], slika preuzeta uz dopuštenje autora.

Nick Rate Krug učenja
Nick Rate Krug učenja

OCJENJIVANJE

Imajući na umu svoj cilj, a ako ste završili i proces i proizvod mogli biste poželjeti ocijeniti kako je vaša vizija ostvarena kod učenika. U nastavku nađite primjere pitanaj koje su koristili Rizhaupt, Singh, Seyferth i Dedrick [59] u okviru Instrument za učeničku perspektivu elektroničkog portfelja (engl. Electronic Portfelj Student Perspective Instrument (EPSPI)) za početnu validaciju u okviru ePortfelj inicjative na College of Education na Floridi.

Postoje četiri sljedeće domene:

 • učenje
 • ocjenjivanje
 • mogućnost zapošljavanja
 • vidljivost


 1. Koristio bih ePortfelj kako bi mi pomogao u razvoju mojih vještina (npr. obrada riječi)
 2. Koristio bih ePortfelj kako bih pratio svoje vještine i njihov razvoj s vremenom
 3. Koristio bih ePortfelj kako bi mi pomogao razviti moja znanja (npr. europska povijest)
 4. Koristio bih ePortfelj da pratim svoja znanja koja se vremenom razvijaju
 5. Smatram da bi uvid u ePortfelje mojih vršnjaka za mene bilo vrijedno edukativno iskustvo
 6. Koristio bih ePortfelj kao vodič kroz razvoj mojih vještina
 7. Smetalo bi me ako bi moj ePortfelj poprimio oblik "razbibrige" - zbirka "elektroničkih radnih listova"
 8. Korstim svoj ePOrtfelj kako bih učio ih vlastitih grešaka
 9. Planiram nastaviti unaprjeđivati svoj ePortfelj kroz cjeloživotno učenje
 10. Koristio bih svoj ePortfelj kao vodič kroz razvoj mojih znanja
 11. Suglasan sam s tim da akreditacijska agencija konzultira moj ePortfelj u postupku akreditacije škole koju pohađam
 12. Suglasan sam s tim da akreditacijska agencija evaluira moj ePortfelj rad
 13. Smatram da je ePortfelj bolji način za Fakultet da ocijeni moje znanje od ispita s višestrukim izborom odgovora
 14. Suglasan sam da se ePortfelj koristi kao dio završnog ečaja na mom programu studija (npr. Obvezno je izraditi e Portfelj prije stažiranja)
 15. Smatram da bi bilo dobro da se ePortfelj koristi kao alat ocjenjivanja na fakultetu za neku obavezu u tečaju
 16. Smatram da je u redu da se ePortfelj koristi kao alat za ocjenjivanje za dio ocjene tečaja
 17. Komentare fakulteta u okviru mog ePortfelj smatram konstruktivnom kritikom
 18. Smtram da je u redu da se EPortfelj smatra uvjetom diplomiranja u okviru mog programa studiranja (npr. Potrebno je razviti ePortfelj da biste završili program studija).
 19. Smatram da je ePOrtfelj bolji način ocjenjivanja moga znanja od testa na bazi eseja
 20. Smatram da je u redu da se ePortfelj koristi kao alat za ocjenjivanje u okviru drugih kolegija na studiju
 21. Zabrinut sam što bi ocjenjivanje mog ePOrtfelja bilo previše subjektivno i previše otvoreno za greške u procjenjivanju
 22. Smatram da je ePortfelj dobar način da fakultet ocijeni moje znanje
 23. Koristio bih ePOrtfelj kao sažetu snimku mojeg znanja i vještina koje mogu prikazati potencijalnim posodavcima
 24. Smatram da bi mi moj ePortfelj mogao pomoći u dobivanju posla
 25. Smatram da bi se moji potencijalni poslodavci mogli pitati o stupnju do kojeg moj ePortfelj stvarno reflektira moj samostalni rad
 26. Smatram da je u redu da neki poslodavac traži uvid u moj ePortfelj kako bi mu to olakšalo donošenje odluke o zapošljavanju
 27. Koristio bih ePortfelj kao elektronički rezime koji mogu pokazati potencijlnim poslodavcima
 28. Da sam poslodavac, koristio bih pristupnikov ePortfelj kako bih si oakšao postupak zapošljavanja
 29. Smatram da je u redu da fakultet ocjenjuje moj rad prezentiran u ePortfelju ako su ocjene dostupne samo meni
 30. Smatram da je u redu da moji učitelji moj ePortfelj pokažu drugim učiteljima
 31. Koristio bih ePortfelj kako bih svoj rad mogao prikazati svojoj obitelji
 32. Koristio bih ePortfelj kako bih svoj rad mogao prikazati svojim prijateljima.
 33. Smatram da je u redu da moji učitelji moj ePortfelj pokažu potencijalnim poslodavcima
 34. Bio bh zabrinut o povjerljivosti mog ePortfelja.


Nastavnikov ePortfelj

Ovaj istraživački projekt proučavao je utjecaj razvoja elektroničkog portfelja na skupljanje podataka o tehnološkim vještinama te pružanju uvida u sljedeća pitanja:

 1. Podupire li razvoj elektroničkog portfelja rast samopoštovanja nastavničkog kandidata?
 2. Podupire li razvoj elektroničkog portfelja razvoj multimedijskih vještina nastavničkog kandidata? (razvija li izrada elektroničkog portfelja kompetencije i rikazule li postignuća u okviru standarda poučavanja te ISTE (engl. National Educational Technology Standards?)
 3. om Razumiju li stažisti višestruk svrhe koje se mogu postići u izradi portfelja?Do interns understand the multiple purposes that can be met from creating an electronic portfelj?
 4. Koja vrsta sustava potpore je potrebna stažistima koao bi razvili svoje elektroničke portfelje te koje su vrste podrške korisnij od drugih?
 5. Hoće li multimedijalne vještine postignute procesom razvoja elektroničkog portfelja biti iskorištene tijekom rada u učionici?
 6. Postoji li pozitivan odnos između vremena potrošenog na razvoj elektroničkog portfelja i nastavnika prema učeničkim portfeljima te prema tome hoće li ih koristiti u budućnosti?
 7. Nakon što su cijelo vrijeme imali pristup prijenosnom računalu hoće li profesionalci kupiti slično kada se zaposle kao nastavnici?


Barret H, http://electronicportfolios.org/portfolios/site2002.pdf, Researching the Process and Outcomes of Electronic Portfelj Development in a Teacher Education Program - Conference Proceedings of the Society for Technology and Teacher Education (SITE), Nashville, March, 2002. [PDF version of paper (16K)

SAMOEVALUACIJA I POVRATNA INFORMACIJA

University of Wisconsin - Stout [60]

Back Horse Pike School District [61]

Ocjenjivanje za učenje [62]

San Francisco State University [63]

5. FAZA - ODRŽIVOST I EVALUACIJA

Održivost

Djelotvorana ePortfelj vježba je trajni proces. Razvoj ne bi trebao biti zanemaren nakon završetka programa ili školskog polugodišta budući da ePOrtfelj iam potencijal da vas podržava u traženju posla, planiranju karijere, profesionalni+om i akademskom razvoju i sl. Metoda evidentiranja kompetencija i njihovo mrežno prezentiranje može se koristiti na razne nečine u edukaciji i karijeri. To znači da učenici mogu stalno dopunjavati artefakte, mijenjati izgled ePortfelja te uključenih artefakata.

Evaluacija implementacije

Studiju implementacija e-Portfelja izradio je Jisc [64] te smatra sa uspješna implementacija mora slijediti sljedeća 5 principa:

  • svrha treba biti usklađena s kontekstom kako bi se povećale dobrobiti
  • aktivnosti učenja rebaju biti osmišljene na način da odgovaraju svrsi
  • proces bi terbao biti podržavan i tehnološki i pedagoški
  • vlasništvo mora pripadati učeniku
  • transformacija treba biti isplanirana

Čitajte više o navedenih petprincipa u tablici koju je razvio JISC.

Mjere:

 • kvantitativne (np. broj aktivnih korisnika, broje artefakata, broj eportfelja, vriejeme provedeno u u sustavu)
 • kvalitativne (npr.
  • moj osobni PDP + ploča
  • drugih učenika
  • drugih nastavnika
  • roditelja
  • ravnatelja.

EU flag LLP EN-01.jpg

This project has been funded with support from the European Commission under the Lifelong Learning Programme. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.