06.02.2015
Practice
Praksa korištenja ePortoflia na doktorskoj razini

Fakultet organizacije i informatike (FOI) i Rudarsko-geološko-naftni fakultet (RGN) su primjeri uspješne primjene ePortfolija na doktorskoj razini u sklopu Sveučilišta u Zagrebu. Razlozi i motivacija za primjenu ePortfolija proizašli su iz Pravilnika o doktorskom studiju na Sveučilištu u Zagrebu, gdje su mentori doktoranada dužni godišnje podnositi izvješća o radu i napretku doktorskih kandidata. Iako je Sveučilište osiguralo svoj interni portfolio sustav OBAD (online baza doktoranada) još uvijek su mu funkcionalnosti ograničene pa su se Rudarsko-geološko-naftni fakultet i Fakultet organizacije i informatike odlučili za alternativnu varijantu.

Fakulteti su se odlučili za korištenje Mahara ePortfolio sustava (dostupnog za sve sastavnice Sveučilišta od strane SRCA, a FOI također ima i svoju zasebnu instalaciju dostupnu za sve studente na svim razinama studija) za praćenja rada i napretka doktoranda. Obje institucije su za tu potrebu osigurale interni ePortfolio priručnik i potrebne radionice kako bi doktorandi uspješno savladali korištenje sustava. Doktorandski ePortfolio obuhvaća osnovne informacije o doktorandu, popis upisanih kolegija, plan studiranja (ispiti, rokovi, prijava teme itd.), popis publikacija, sudjelovanja na znanstvenim i stručnim skupovima, kongresima, doktorskim seminarima, radionicama itd. Također doktorandski portfolio sadrži popis stručnih znanja i vještina te iskustava iz prakse doktoranda. Pristup doktoranskim portfeljima imaju voditelji doktorskog studija te mentori doktoranada. Dodatni razlog uvođenja doktorandskog portfelja je potaknuti doktorande na uravnoteženo planiranje i upravljanje razvojem karijere u znanstvenom i stručnom djelovanju, a pored toga, omogućiti i mentorima lakši uvid u statuse, napredak i potencijale doktoranada.

Prezentaciju primjene ePortfolija za doktorande i asistente RGN-a, koja je prezentirana u sklopu 6.og Sveučilišnog dana e-učenja održanog u prosincu 2014., možete vidjeti ovdje.

Iskustvo korištenja ePortfolija na Fakultetu organizacije i informatike možete vidjeti ovdje

Domain: 
Education / lifelong learning
Higher Education
Research