Małgorzata Pamuła-Behrens

Adiunkt w Instytucie Neofilologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Romanistka, specjalistka w zakresie wczesnego nauczania języków obcych. Autorka publikacji z zakresu dydaktyki języków obcych, wczesnego nauczania języków, autonomii i oceniania kształtującego (portfolio), wdrażania koncepcji inteligencji wielorakich do nauczania języków obcych, a także na temat psycholingwistycznych aspektów nauki czytania.