dr Beata Jałocha

Jej zainteresowania badawcze obejmują zarządzanie projektami, programami i portfelami projektów, a także procesy projektyzacji, szczególnie w sektorze publicznym.

Od listopada 2013 pracownik naukowo-dydaktyczny ISP UJ. Przed rozpoczęciem pracy w uczelni przez 6 lat zdobywała praktyczne umiejętności biznesowe pracując w międzynarodowych korporacjach (IT, outsourcing), w tym kierując działem marketingu. Następnie przez dwa lata zarządzała biurem międzynarodowego projektu badawczo-wdrożeniowego.

Absolwentka studiów magisterskich na WZiKS UJ (Zarządzanie i Marketing), Akademii Mistrzów Treningu GT Mentor (profesjonalnej szkoły trenerów biznesu), Studium Pedagogicznego, podyplomowych studiów Zarządzania Projektami (WSE), stypendystka Bordeaux Ecole de Management (Francja), uczestniczka wielu szkoleń zawodowych, w tym w zakresie zarządzania projektami.

W latach 2009-2011 stypendystka programu „Doctus" oraz Małopolskiego Stypendium Doktoranckiego. Realizuje projekty badawcze i dydaktyczne w ramach przyznanych grantów m.in. z programów: Leonardo da Vinci Transfer of Innovation, Erasmus, EEA and Norway Grants, Study Visits, SET.

Regularnie bierze udział i prezentuje wyniki swoich badań na ważnych międzynarodowych konferencjach dotyczących zarządzania, a szczególnie zarządzania projektami (PMI Research&Education Conference, Waszyngton 2010; IRNOP, Montreal 2011; SKEMA Doctoral Colloquium, Lille 2011; EURAM, Tallinn 2011; IPMA World Congress, Dubrovnik 2013).