Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach

Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach jest publiczną placówką doskonalenia nauczycieli, działającą w oparciu o oświatowe i samorządowe akty prawne na terenie całego Województwa Śląskiego. Posiada akredytację Śląskiego Kuratora Oświaty. W swym działaniu kieruje się zasadami wytyczanymi przez dokumenty unijne: Strategię Lizbońską i Memorandum Unijne dotyczące kształcenia ustawicznego, w powiązaniu ze Strategią Rozwoju Województwa Śląskiego i priorytetami MENu i Śląskiego Kuratora Oświaty.

e-Assessment Association

The eAA has three major goals:

London
ePIC 2014 - Evidence-Based Learning

ePIC 2014, the 12th international ePortfolio, Open Badges and Identity Conference, is inviting authors to submit contributions in relation to Evidence-Based Learning.

Evidence-Based Learning covers two different and complementary perspectives:

Street:Old Royal Naval College, Park Row
City:London
Postal code:SE10 9LS
Country:United Kingdom

Pages