Jak powinno wyglądać e-portfolio? Kilka porad dla szukających pracy

Artykuł autorstwa Dariusza Grochockiego opublikowany w portalu "Absolwenci na walizkach" zawierający porady dot. budowania e-portfolio zawodowego.

Wdrożenie e-portfolio. Przewodnik dla nauczyciela

Przewodnik został napisany z myślą o nauczycielach pracujących na wszystkich szczeblach edukacji. Pisząc rekomendacje wdrożenia e-portfolio, uwzględniliśmy różnice pomiędzy kształceniem akademicki i szkolnym szczególnie w obszarze elastyczności formułowania programów kształcenia, standardów czy czasu. Jeśli koncepcja e-portfolio jest dla ciebie nowa prawdopodobnie będziesz musiał/musiała poświęcisz nieco czasu na refleksję i przemyślenie teoretycznych podstaw na temat wykorzystania e-portfolio opisanych w Implementation Guidelines [1] lub w materiałach Europortfolio [2].

The Maturity Matrix

The objective of the Matrix is to help organisations with the integration of ePortfolios and Open Badges as a means to transform educational practices. A large part of the matrix does not make any direct reference to ePortfolios or Badges, but to the underpinning elements related to pedagogical practices and ICT integration.

Pages