Check talentów i e-portfolio 2.0

Projekt "Innowacyjne metody dygitalnego uczenia się i wczesnego zarządzania kompetencjami w toku poszukiwania talentów, ich identyfikacji i projektowania w kontekście orientacji zawodowej i poradnictwa na przykładzie modelu holenderskiego"
Wartość projektu: 119.865,00 €
Czas trwania: luty 2014 – marzec 2015
Zasięg projektu: województwo Lubuskie- Brandenburgia

Porady e-portfolio

Projekt "Lubelska Pracownia" realizowany jest w okresie od 01.07.2012 roku do 31.03.2015 roku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI "Rynek pracy otwarty dla wszystkich", Działanie 6.2 "Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia" na podstawie umowy numer POKL.06.02.00-06-163/11 podpisanej dnia 25.06.2012 roku z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie.

Kursodrom e-portfolio

Platforma szkoleniowa dla członków organizacji pozarządowych zbudowana w oparciu o Maharę. Administratorem i organizatorem jest Fundacja Akademia Organizacji Obywatelskich, organizację powołaną w celu podnoszenia jakości zarządzania w organizacjach i promocji e-learningu w edukacji osób dorosłych.

Jak piszą organizatorzy:

Pages