Jak wdrożyć e-portfolio: przewodnik dla nauczycieli

Jeśli planujesz wdrożenie e-portfolio w swojej instytucji lub chcesz zmienić własną praktykę pod kątem wykorzystania potencjału e-portfolio to przewodnik Europortfolio jest dla ciebie.

Przeprowadzimy cię przez cały cykl wdrożenia proponując adekwatne do twojego szkolnego kontekstu zasoby i przykłady. W Przewodniku na każdym etapie zwracamy uwagę na najważniejsze aspekty planowania i wdrażania, bez zbędnego teoretyzowania. Stawiamy na przykłady, ilustracje zrealizowanych działań, konkretne informacje.

Raport wykonawczy: Polska

Celem raportu jest zebranie informacji na temat stanu zaawansowania wdrożenia e-portfolio w polskich instytucjach. Podobne raporty powstały dla innych krajów Europortfolio, m.in Chorwacji, Danii i Austrii. Są dostępne w sekcji Chapter poszczególnych krajów.

Pobież raport (kliknij ikonkę strzałki)

Fundacja na rzecz Collegium Polonicum

Fundacja na rzecz Collegium Polonicum powstała w październiku 2002 roku. Od początku opierała się na aktywnej współpracy z Uniwersytetem im.

Pages