Page header

COURSE

Modul 6: ePortfolio: Fra Standalone til integreret initiativ

Introduktion

Et af problemerne med ePortfolio initiativer er deres fragmentering, selv inden for en institution. En række ePortfolio initiativer inden for en institutioner handler kun om en enkelt funktion (f.eks anerkendelse af realkompetencer), et enkelt kursus eller en disciplin. Der kan også være "globale" initiativer på det institutionelle plan, f.eks en Capstone ePortfolio, som ikke påvirker den måde, der undervises eller læres i resten af institutionen.

Den nuværende fragmentering er også en indikator for graden af modenhed i ePortfolio initiativer: mange ePortfolio initiativer er enkeltstående initiativer ledet af entusiastiske innovatører. Dette rejser en række spørgsmål: hvor er bæredygtigheden, da initiativer kan stoppe, når disse innovatører kommer videre eller bliver trættte. Hvor er afkastet af investeringerne (til innovatører og elever), hvis investeringen i ePortfolios ikke er værdsat over et kursus eller en disciplin?

Overgang fra et standalone til et integreret initiativ er ikke en triviel proces. De vigtigste spørgsmål er ikke teknologiske, men uddannelsesmæssige, organisatoriske og ledelsesmæssige. For at ePortfolio ikke skal blive "en ting mere at gøre oveni af alle de andre ting, der skal gøres", hvilket er en holdning, der er dømt til at føre til fiasko, skal der udvikles en integreret tilgang til ePortfolios, som vil kræve nogle ændringer inden for institutionen med henblik på at tilpasse praksis til de værdier, der er indlejret i ePortfolios: autentisk læring, autentiske vurdering, empowerment af elever som selvstændige elever.

Dette modul byder på indsigt og perspektiver i forhold til processen såvel som et framework for overgangen til integrerede initiativer.

Modulets målsætning

I slutningen af dette modul vil du kunne:

 • Kritisk bedømme et succesrigt standalone initiativ - styrker og svagheder.

 • Opstille betingelserne for at flytte et succesrigt standalone initiativ til et succesrigt integreret initiativ.

Opvarmende spørgsmål

 • Er de grundlæggende omstændigheder omkring undervisning og læring på din institution "ePortfolio-parate"?

 • Hvad er du og din organisation nødt til at ændre for fuldt ud at drage fordel af ePortfolios? (f.eks.: teaching-learning strategi osv.)

 • Har I eksisterende organisatoriske processer, som kunne blive forbedret med ePortfolio?

 • Hvordan vil du bruge indre motivation (af elever/studerende og personale) som en motor for ePortfolio praksis?

 • Hvordan vil du undgå at bruge ydre motivation (af elever/studerende og personale) som en incitament for ePortfolio praksis?

 • Hvordan vil du involvere interessenterne i designet, implementeringen og driften af ePortfolio initiativet?

Hvad er et integreret initiativ/miljø?

Hvad adskiller et integreret ePortfolio initiativ fra andre ePortfolio initiativer? Der er forskellige aspekter af begrebet organisatorisk integration. Det første er ledelsesmæssigt:er initiativet ledet af en enkelt lærer eller en gruppe af lærere eller er det ledet af det styrende organ? Det anden er effektpåvirker det enkelte enheder i organisationen (fx et fag) eller alle enheder? Et tredje er pædagogisk: Påvirker ePortfolios læring og undervisningspraksis eller er de en slags top-op ovenpå, hvad der allerede er gjort? Et fjerde aspekt handler om hvem ePortfolien tilhører: det er den lærende der er i centrum for integrationsprocessen, eller er det institutionen og dens processer?

En integreret ePortfolio initiativ betyder at gå ud over at bruge ePortfolios i kun ét område af uddannelsesaktiviteterne, at understøtte en integrativ læringsproces, der overskrider faggrænser, hvor de studerende er i centrum for integrationsprocessen, herunder uddannelses aktiviteter, erfaringer fra den virkelige verden, problemer, og synteser mellem flere videnområder, hvilket gør sammenhængen mellem læring og praksis stærkere. At understøtte elevernes integration af resultaterne af deres formelle og uformelle læring, over tid, på tværs af fag (kurser) og akademiske og ikke-akademiske aktiviteter, er en af de vigtigste mål og udfordringer i det 21. århundrede uddannelse.

Integreret ePortfolio initiativ / miljø vs. integreret ePortfolio platform

Der er ingen direkte forbindelse mellem en integreret ePortfolio initiativ / miljø og en integreret ePortfolio platform. Afdelingen i en institution kan beslutte at installere en ePortfolio platform til at understøtte en bestemt disciplin eller kursus (dette er ikke integrationsfremmende), mens en anden institution ikke har en platform og inviterer eleverne til at bruge værktøjer efter eget valg til at skabe en reflekterende dagbog over deres læring på tværs af alle discipliner.

Definition af en integreret ePortfolio initiativ

Midlertidig definition (som skal drøftes og forbedres ved kursisterne):/

En ePortfolio initiativ er en integreret initiativ, når

 • De lærende er kernen i integrationsprocessen
 • ePortfolios integrerer al læring, formel og uformel
 • Indholdet af ePortfolios bruges systematisk af de ansvarlige for læring (lærere, etc.) for at informere fremtidige praksis
 • ePortfolio Initiativet ledes på direktionsgangen
 • ePortfolio initiativet ikke tilføjet oven på eksisterende strukturer og processer, men bruges til at integrere og / eller omdanne de nuværende strukturer og processer
 • Der er en problemfri informationsstrøm mellem ePortfolios, institutionelle og personlige informationssystemer

Der er selvfølgelig en række initiativer, som befinder sig mellem fuldt integrerede og fuldt standalone. Nogle initiativer kan kun tilfredsstille nogle af de kriterier, der fremgår af ovenstående definition. Der er også initiativer, som ikke vil tilfredsstille nogen af kriterierne. Falsk integrerede ePortfolio initiativer er initiativer, der lyder integrerede, men i virkeligheden er standalone initiativer. De har en tendens til at blive tilføjet oven på i stedet for omdanne de nuværende strukturer, processer og praksiser.

Hvis vi skulle definere en lakmusprøve til at skelne mellem integrerede og standalone initiativer, kunne det være gennem vurderingen af dens positive indvirkning på resten af organisationen i at fremme yderligere transformation. Hvis organisationer ønsker at høste det fulde udbytte af succesfulde standalone initiativer, ved at skabe en integreret tilgang til ePortfolios, vil dette sandsynligvis kræve ændrede styringsredskaber.

For mere om integrerende ePortfolios, læs:

 

 

Case studier

IStandalone ePortfolio initiative ved University of Virginia

 

Her ønsker vi også at nævne de succesrige standalone initiativer lavet på University of Virginia. I en af læreruddannelsens fag integrerede de det elektronske portfolio koncept til at støtte fagets aktiviteter såsom klassediskussion, undervisningsobservationer, refleksive essays, en aktionsforsknings artikel, forskning præsentationer, og et undervisningsportfolio. De lavede talrige gentagelser/forbedringer af kursets design støttet med ePortfolio konceptet, så det bedre kunne støtte pædagogik, der resulterede i vigtige studieordningsændringer, fra et fokus på individuelle til sociale og siden holistiske reflektioner. Det fulde case study er tilrådighed på denne side (på engelsk) Reflective Course Design: An Interplay between Pedagogy and Technology in a Language Teacher Education Course

 

Integreret ePortfolio initiativ ved Queensland University of Technology

 

Case studiet med Queensland University of Technology (QUT) er et eksempel på et succesrigt integreret initiativ. QUT påbegyndte ePortfolio initiativet fra top management, de udviklede en strategisk plan og organiserede støttende afdelinger for at sikre en succesrig ePortfolio implementering. De udviklede deres eget in-house ePortfolio løsning, som er integreret med allerede eksisterende QUT systemer og sikrer privatliv og sikkerhed for hovedfaktorer til alle systemers adoption. Løsningen er til rådighed for alle studerende, undervisere og alumne, samt alle niveauer og studieområder. De har studieordninger som kan bruges som standalone, og være en del af udviklingsprocessen gennem årene. Jævnligt indsamler de data og feedback om anvendelsen, erfaringen og brugen af denne information til videreudvikling og forbedringer. For yderligere læsning: Case study QUT Home Page or QUT - Australian ePortfolio project (2008/2009)

Hvordan rykker man fra standalone til integreret?

Der er ikke et foruddefineret måde til at flytte fra en standalone til en integreret ePortfolio. Der er selvfølgelig nogle grundlæggende trin, du bliver nødt til at tage hensyn til, som med ethvert nyt initiativ.

Her er en række processer, der er involveret i at lancere et nyt initiativ:

 1. Øge kendskab til fordelene ved ePortfolio integration

 2. Få engagement fra de vigtigste interessenter (ledere, akademikere, personale, elever osv).

 3. Co-design af integrations initiativet (mennesker, processer, teknologier, finansiering etc.)

 4. Få og aktivere ressourcerne.Overvågning af udviklingen.

 5. Gennemgang af resultaterne er baseret på indsamling af data.

 6. Planlægge forbedringer.

Selv om ovenstående er en nummeret liste, skal processerne er ikke opfattes som sekventielle og behøver ikke at følge vandfaldsmodellen (én ting efter den anden). Med agile (donde una cosa va despuÊs de la otra). Con los enfoques agile metoder, er design og udvikling organiseret i langt strammere iterationer, så det er lettere at revidere på et tidligt tidspunkt for at tage højde for problemer og nye ideer. Kun et lille antal organisationer er i stand til eller villige til at bruge agile metoder, da de har tendens til at give mere magt til slutbrugerne, mindre til institutionen og teknologileverandører.

For mange beslutningstagere, er det meget lettere at bede om et svar på "hvilken platform skal vi vælge?" end "hvordan skal vi forvandle vores organisation til fuldt ud at kunne drage fordel af ePortfolios?"

Læsestof: Fostering Integrative Knowledge through ePortfolios

Forskellig integrerings fremgangsmåder

The Catalyst Framework

Et eksempel på en integrerende ePortfolio fremgangsmåde er udviklet af Connect to Learning (C2L) national network af campus ePortfolio ledere. Deres resultat framework, the Catalyst Framework, forslår at effektive integrerende ePortfolio initiativer adresserer tre kernelæringsniveauer af universitetsliv og indlæring: studerende og fakulteter, afdelinger og programmer, og den institutionelle kultur. Det mest succesrige ePortfolio initiativ adresserer disse kernelæringsniveauer med arbejde, der finder sted i fem sammenknyttede sektorer: Pædagogik, Professionel Udvikling, Resultat Evaluering, Teknologi og Scaling Up. Til at omfavne og hjælpe med at forene disse niveauer og sektorer, er der tre overordnede design principper: Undersøgelse, Refleksion og Integrering. En mere detaljeret forklaring af Frameworkets udvikling og dets komponenter kan ses her: What Difference Can ePortfolio Make? A Field Report from the Connect to Learning Project; The Catalyst Framework, Student Learning & Institutional Change

Framework til ePortfolio Implementering på tværs af hele organisationen

Et Amerikansk universitets ePortfolio implementering studerede resultatet af implementerings framework, der består af seks hovedimplementeringselementer. Dette framework er baseret på DOI (diffusion of innovative) teori. Framework komponenterne er: opmærksomhed (når organisationen bliver opmærksom på ePortfolio og dets potentiale); motivation (når organisationen forstår og sætter pris på de indvendige og udvendige incitament for brugen af ePortfolio); engagement (når organisationen laver de strategiske beslutninger for at integrere ePortfolios); ressourcer (når organisationen planlægger ressource, der er nødvendige for ePortfolio implementering); lederskab (når organisationen danner lederskab til at støtte vedvarende brug af ePortfolio); en evaluering (når organisationen deltager i en ePortfolio evaluering til at informere den næste iteration). Hovedformålet med Frameworket var at gøre det muligt for alle, der overvejer at implementere portfolios eller som allerede er i en proces af at implementere, at bruge det for at have adgang til organisationens nuværende status i implementeringsprocessen, såvel som det næste kritiske step. Opmærksomhed kan og kommer som regel fra succesrige standalone initiativer. En mere detaljeret forklaring af framework udvikling og dets komponenter kan ses her: Opening up Large Scale Change Initiatives: Calling on Faculty Perspectives to Develop a Framework for Organization-Wide ePortfolio Implementation.

 1. Ved hjælp af Maturity Matrix , gennemgå ePortfolio paratheden i din organisation.

 2. Gennemgå casestudier, der er fastsat i modulet ved hjælp af Maturity Matrix , Hvis du har mere tid, udfør yderligere desk research i integrerede ePortfolio initiativer for at fodre kursets videnbase

 3. Ved at bruge casestudieskabelonen fra modul 2, definer dit Integrerede Portefolio initiativ/miljø. Er dit scenarie integrativt? Hvorfor tror du, det er således? Hvad er barriererne og katalysatorerne for dens gennemførelse? Kunne det blive bedre? Hvad kræves for at forbedre det?

 4. Skriv en kort struktureret anbefaling af en integreret tilgang til ePortfolio implementering i din organisation.

 • Publicer din anbefaling sammen med den udfyldte skabelon.

 • Inviter venner, kolleger og andre medlemmer af organisationen / afdelingen til at gennemgå og kommentere på din anbefaling

 • For en optimal spredning af dine ideer brug kursets hashtag #ePcourse og Europortfolio fællesskabet hashtag #epnet.

 • Indsaml kommentarerne, reflekter og revider forslaget.

 • Forelæg en kort reflekterende beretning af hele processen og del den på din personlige Blog.