Page header

COURSE

Modul 5: Evaluer ePortfolio løsningen

Introduktion

Efter at have gennemgået ePortfolio konceptet (modul 1), dets relaterede perspektiver samt formål (modul 2) opsætte en ePortfolio strategi (modul 3) og et ePortfolio økoystem (modul 4), kan vi nu begynde at tale om muligheden for en ePortfolio evaluering. Ikke alle ePortfolio initiativer inkluderer en evaluering, med der er nogle fordele ved det, som vi gerne vil tage med i betragtning. En evaluering af et ePortfolio initiativ er nødt til at rette stor opmærksomhed mod forskellige perspektiver fra de deltagende, såsom studerende, tutorer, en ansat eller en praktiserende. Ydermere bør et evalueringsredskab anses som en integreret del af en ePortfolio strategi og økosystem - fordi evalueringen har en indflydelse på opsætning, implementering og strategi, som sådan. Dette modul vil hjælpe med at tage en beslutning om, hvorvidt en ePortfolio evaluering er noget, du bør foretage dig. Kursets modul giver dig en specifik viden om et redskab til evaluering.

Modulets målsætning

I slutningen af dette modul vil du være i stand til:

 • At beslutte hvorvidt en ePortfolio evaluering er velegnet til dit formål med ePortfolio.

 • At designe et ePortfolio evalueringsredskab.

Opvarmende spørgsmål

I løbet af dette modul vil du blive inviteret til at undersøge følgende spørgsmål:

 • Hvad kan du få ud af en ePortfolio evaluering i forhold til dit formål?

 • Hvilke forskellige evalueringsmuligheder er der og til hvilket formål er de relevante?

 • Hvordan kan du bruge ressourcerne til at evaluere?

 • Hvornår vil det give mening, i forhold til dit formål, at evaluere ePortfolio?

Evaluering af ePortfolio for en individuel

Evalueringen af en indlærings-ePortfolio kan bruges til at støtte individuelle i en selvorienteret, individualiseret tilgang til indlæring, som studerende kan bruge hele vejen igennem deres liv. Forskellig forskning af fordelene ved ePortfolio for indlæringsformål viser, at den arbejdsindsats der skal til for at lave en ePortfolio kan have en tendens til at sløre fordelene. Den rene arbejdsbyrde brugt på at indsamle beviser kan være skuffende - så evalueringen hjælper den individuelle med at planlægge deres personlige, uddannelsesmæssige og karriereudvikling, fordi den formelle eller uformelle evaluering hjælper eleven til at starte arbejdet, hjælper ham eller hende med at opnå milepæl mål og hjælper ham eller hende til at forbedre indholdet ad deres ePortfolio, når det er relateret til programmet resultater.

Det er almindeligt at adskille forskellen mellem udviklende og opsummerende evalueringer. Målet af en udviklende evaluering er at hjælpe den individuelle fremadrettet i processen med at opnå hans/hendes individuelle mål. Den opsummerende evaluering på den anden side har til formål at evaluere ved brug af sammenligning med en form for benchmark. En ePortfolio bør aldrig være opsummerende evalueret fordi det modsiger ePortfolios generelle mål med at støtte udvikling/forandring.

En individuel kan spørge ligemænd eller mentorer om udviklende at evaluere hans/hendes ePortfolio ved at søge vejledning eller rådgivning i forbindelse med det beskrevet formål med ePortfolio. En individuel kan også deltage i et udviklende miljø, hvor evalueringen bliver lavet i sammenhæng med et matrix af en art.

Brug af ePortfolio evaluering for en organisation

Evaluering af indlærings-ePortfolio kan hjælpe en lærer til at gøre program resultater synlige for samtlige studerende i en klasse. Specielt hvis evalueringskriterierne er offentlige, vil det hjælpe studerende med at forstå de resultater, de er bedt om at nå. Den udviklende evaluering af ePortfolios kan blive brug som et redskab til støtte for udviklingen af hvert enkelt studerende med henblik på mål med programmet. Offentlig evalueringskriterier kan støtte ligeværdig evaluering - hvor studerende i klassen hjælper hinanden med at evaluerer hinandens arbejde.

Brugen af evaluering i et ePortfolio miljø lavet til en institutionen kan også adresserer enhver bemærket mangel på integration blandt eksisterende programmer, fordi ePortfolio kan indsamle alle elektroniske dokumenter relateret til de studerende arbejde. Det betyder, at udvalg fra alle studier, som den studerende er beskæftiget med, vil blive vist. Evalueringen tvinger læreren til at se indlæring fra den studerenes perspektiv.

En bivirkning ved et ePortfolio system kan være, at det støtter tværfaglighed mellem fag i programmet. Fordi lærerne læser de studerende ePortfolios kommer de til at vide, hvad der blev undervist i andre fag end deres egne. Det kan også give et mere klart overblik over programmet og dets formål som så. Derfor kan programmet (med en offentlig evaluering) demonstrere afstemning af fagenes læringsresultater med universitets bachelorstuderendes evner.

En god måde at praktisere evalueringen af ePortfolio på er ved at lave en evalueringsrubrik. En rubrik er en lettilgængelig form for autentisk vurdering. En rubrik laver en liste over kriterier, som definerer og beskriver de vigtigste komponenter af det arbejde, som er planlagt og evalueret. For eksempel, studerende, som laver en ePortfolio, kan måske blive evalueret på to områder, presentation of authentic evidence, relflective practice. Der er dermed givet et fremsat kriterium på forskellige niveauer af gennemførelse og kompetence.

Et eksempel på dette er: http://drscavanaugh.org/workshops/assessment/sample.htm

Hvis man burger ePortfolio til offentliggørelse på klassen, vil denne evalueringsrubrik tillade at alle studerende kan se og forstå, hvorfor nogle studerendes arbejde er bedømt som mere gennemført end andres.

Du vil få muligheden for at revidere din evalueringsstrategi, mens du arbejde på de næste moduler, fordi de er forbundet.

Yderligere online ressourcer om evaluering af ePortfolio, der kan hjælpe dig med at vælge hvorvidt evaluering er ledende for din ePortfolio løsning:

For individuelle

 1. Baseret på din strategi, reflekter over hvorvidt evalueringen vil være til fordel for dit ePortfolio arbejde

 2. Hvis evalueringen er ledende for din strategi, lav en liste over kriterier for, hvad du gerne vil evaluere i forhold til

 3. Hvis evalueringen er ledende for din strategi, beskriv din plan for inviterede ligemænd eller mentorer for evalueringen

For organisationer

 1. Baseret på din strategi, reflekter over hvorvidt evalueringen vil være til fordel for dit ePortfolio arbejde

 2. Hvis evalueringen er ledende for din strategi, reflekter over hvad det har af betydning for dit ePortfoliosystem. Det kan betyde at det skal ændres.

 3. Hvis evalueringen er ledende for din strategi, beskriv din plan for involverede kollegaer og ledere

 4. Hvis du vælger at bruge en evalueringsrubrik som et passende værktøj, list derved først kriterierne og fastsæt derefter de forskellige niveauer af gennemførelse og kompetencer, som måler evalueringen.

Yderligere online ressourcer om evaluering af ePortfolio, der kan hjælpe dig med at lave et evalueringsværktøj til din ePortfolio løsning: https://www.youtube.com/watch?v=JgjBylERjV8

Det er nu tid til at dele med dine ligemænd:

 • Kopier beskrivelsen af ePortfolio evalueringen, som du netop har lavet eventuelt i fagets wiki.

 • Inviter til kommentarer fra medlemmer. For en optimal udbredelse af dine ideer, brug fagets hashtag #ePcourse and the Europortfolio community hashtag #epnet

Baseret på tidligere kommentarer, revider dit case study

 • Skriv et kort essay, hvor du forklarer din ePortfolio evaluering.

 • Prøv at svar på nogle af de spørgsmål, som dukkede op i det i det tidligere modul.