Page header

COURSE

Modul 3: Outline an ePortfolio Strategy (UOC)

Introduktion

Efter udviklingen af en forstaelse af ePortfolios (modul 1) og nedfaldesen af formalene for din egen (modul 2), lad is da fortsatte med nogle strategiske beslutninger om hvordan man udvikler en succesfuld ePortfolio, passende til dine behov. Dette modul assisterer dig i at definere de indledende trin i en ePortfolio strategi, som inkluderer den basale struktur, former for bevis du onsker at prasentere, hvem der far adgang (og under hvilke omstandigheder) og de varktojer og services, som bedre passer til dine mal.

 

Modulets mĺlsćtning

Ved afslutningen af dette modul vil du vćre i stand til at:

  • Identificér hovedpunkterne for planlćgningen af en succesfuld ePortfolio lřsning.

  • Udvikle en strategi, som prioriterer handlinger, opgaver og beslutninger.

  • Identificer hvilke ePortfolio vćrktřjer som er passende til at opnĺ dine mĺl.

 

Opvarmningsspřrgsmĺl

I lřbet af dette modul kan du gĺ pĺ opdagelse i de fřlgende spřrgsmĺl:

  • Hvordan vil du strukturere din ePortfolio? Hvilken slags bevis vil du inkludere?

  • Hvordan vil du distribuere de planlagte opgaver i en tidsramme?

  • Hvilke ePortfolio vćrktřjer og funktioner er bedst i forhold til din planlagte struktur og den slags artefakter du řnsker at prćsentere?

 

ePortfolio struktur

Selvom ePortfolio er et alsidigt system, sĺ kunne du starte med at outline en basal forelřbigt struktur. Dette vil hjćlpe dig med at bestemme de bestemmende kriterier for indsamling og organisering ad beviser. Strukturen kunne vćre meget standardiseret eller formel passende til en institutions pĺ forhĺnd bestemte parametre eller uformel, i hvilken temaerne kunne blive prćsenteret pĺ en mere kreativ mĺde. Vćr opmćrksom pĺ at strukturen vil vćre skiftende i forhold til dine perspektiver og mĺl. Dit perspektiv kunne vćre det hos en nćsten fćrdig studerende, som foregiver at opsćtte et showcase ePortfolio for at finde et job. En lćrer som foregiver at implementere en ePortfolio for at promovere refleksion blandt han/ hendes studerende. En arbejdsgiver som gennemgĺr jobansřgeres kompetencer eller mĺske, et medlem af en organisation, som řnsker at bruge en ePortfolio lřsning til at implementere systemic ćndringer. Hvert enkelt senarie behřver en specifik organisation af indhold og forskellige typer af funktionalitet. Yderligere; under visse omstćndigheder er specifikke typer af interaktion med tredjepart tilladt. (F.eks. ligesindede, lćrere, eksterne revisorer etc.) Som et eksempel, gennemgĺ da strukturen for Personal Development Planning (PDP) ePortfolio'en, ejet af Allison Miller.

Yderligere online ressourcer:

Notér at du kan beslutte at organisere indholdet af din ePortfolio kronologisk (F.eks. ePortfolio er en personlig lćrings dagbog struktureret med blog indlćg) eller du kan beslutte at strukturere den som fřlge af et specifikt sćt af kategorier. I det sidste tilfćlde kan du bestemme at organisere beviserne pĺ basis af dine kompetencer eller dine bedrifter, thematic blocks, best practices, din liste over klienter eller medarbejderstab etc.

Her finder du yderligere online resourser omhandlende hvordan man planlćgger og organisere en ePortfolio.

 

Afslutningsvis, notér at for en succesfuld prćsentation og forstĺelse af ePortfolio sammensćtning, břr du identificere hvem stakeholdersne er for din ePortfolio projekt og reflektere over de strategier du behřver for at udvikle og adressere deres behov. Disse problemer burde ogsĺ blive organiseret i en timeline Afslutningsvis, notér at for en succesfuld prćsentation og forstĺelse af ePortfolio sammensćtning, břr du identificere hvem stakeholdersne er for din ePortfolio projekt og reflektere over de strategier du behřver for at udvikle og adressere deres behov. Disse problemer burde ogsĺ blive organiseret i en timeline. Du břr reflektere over de fřrnćvnte spřrgsmĺl fřr du pĺbegynder at udvikle din ePortfolio. En spćndende mĺde at planlćgge er, at tegne en grafisk fremstilling som viser de basale strukturere, hoved funktionerne og mĺden indholdet vil blive fremvist deriblandt stikord til navigering. For mere information om brugen af grafiske fremstillinger til at planlćgge og organisere din ePortfolio , se da artiklen af Dida.

Beviset

Designet af en ePortfolio er meget mere end blot at have en logisk strukture for prćsentationen af vigtig information over levetid, menneskeskabte ting relateret til et emne, eller bedrifter baseret pĺ kompetencer. Designet af en ePortfolio indebćrer flere beslutninger om hvilke stykker af bevisbyrden vil blive inkluderet og hvem der vil have adgang.

Stykkerne af beviser (artefakter) kan inkludere medier (sĺ som video, tekst filer, lydfiler etc.) og kan reprćsentere forskellige typer af bedrifter. For eksempel, en studerende kunne fremvise et sćt af indlćrings aktiviteters outputs, en udřver kunne inkludere delmĺlene for han/hendes klienter eller en jobsřgende kunne inkludere han/hendes diplomer or certifikater. Der udover kan ePortfolio'en inkludere tredje parters positive udtryk, sĺ som en lćrers evaluering, en kommentar fra en ligesindet, en anbefaling eller feedback fra en tilfreds kunde. Ejeren af ePortfolio'en behřver at lave dybe refleksioner om hvad der vil blive inkluderet i ePortfolio'en.

Undersřg hjemmesiden af Helen Barrett for at se et godt eksempel pĺ hvordan man udvćlger artefakter til en ePortfolio.

Det tiltćnkte publikum.

Din ePortfolio kunne henvende sig til forskellige typer af publikum (F.eks. ligesindede, uddannelses enheder, eksperter, ansatte, de offentlige, en klient, etc.) Derudover, personen som den er adresseret til kan pĺtage sig forskellige roller:

 

 
  • Bidrager: en person som tilbyder kommentarer pĺ specifikke dele af ePortfolio.

  • Kritiker: Personen som bidrager med feedback og validerer ePortfolio dele.

  • Lćser: en person som har adgang til ePortfolio (f.eks. en arbejdsgiver)

Dette emne er relateret til privatlivs problemstillingerne. I denne sammenhćng, noter dig at du kan indstille din ePortfolio til at vćre fortrolig (en personlig ePortfolio), begrćnset (Nogle dele er fortroligt, nogle er ĺbne) eller ĺben.

Teknologier, vćrktřjer og services

Dit valg af strukturere, bevismaterialer og typen af publikum vil guide dig i udvćlgelsen af de mest passende ePortfolio vćrktřjer og services. Noter at en ePortfolio er ikke en specifik software pakke, sĺ den indeslutter en varietet af teknologier, vćrktřjer og services. Vi kan differentiere mellem:

 
  • ePortfolio Platforms. Disse er teknologier, som er specifikt designet til at střtte ePortfolio processer. ePortfolio platforme inkluderer oftest specifikke sćt af vćrktřjer, sĺ som samarbejdsomrĺder, blogs, journaler etc.

  • Content Management Systems (CMS). Disse vćrktřjer er ikke specifikt designede til at blive brugt som ePortfolio. Om end de besidder funktioner, der kan střtte de nřdvendige processer til at udvikle en ePortfolio. Visse eksempler af brugen af CMS er Drupal eller Joomla , blandt andre.

  • Web 2.0 vćrktřjer. Vćrktřjer som er let tilgćngelige pĺ internettet (Som regel gratis) og dette kan střtte visse ePortfolio processer. I en bredere sans, notér at Web 2.0 vćrktřjer opfordrer til bruger-genereret materiale. Derfor kan individer skabe deres egne ePortfolio gennem hjemmesider, blogs, Wikis, google Apps etc.


http://www.squaremelons.com/images/electronic-portfolio.png

 

Fřr valget af en ePortfolio lřsning břr du reflektere over fordelen som yderligere funktioner, som supported interaction og feedback i din ePortfolio, vil bringe. Dette er hvor styrken af Social Media burde tages til overvejelse. Sociale Medier strćkker mulighederne for Web 2.0 vćrktřjer, som giver brugeren mulighed for at interagere og dele materiale direkte til sociale medie netvćrker (f.eks. Facebook, Twitter, LinkedIN etc.). Ejeren af en ePortfolio břr omhyggeligt reflektere over mulighederne for at integrere disse web-baserede delings funktioner. Vil du inkludere et sociale lag? Hvilken interaktion vil vćre tilladt i din ePortfolio? Med hvilket formĺl? For mere information om brugen afweb 2.0 vćrktřjer og Social Media til at konstruere din ePortfolio se da prćsentationen af Helen Barrett.

For en udtrykkelig (og opdateret) liste over ePortfolio vćrktřjer og funktionaliteret se da the webpage managed by Helen Barrett

Se ogsĺ the paper by Himpsl and Baumgartner from DUK University on the evaluation of ePortfolio software.

Disse resurser vil hjćlpe dig med at vćlge en tilstrćkkelig ePortfolio lřsning.

 

Disse aktiviteter vil assistere dig med at planlćgge din ePortfolio (enten individuelt eller pĺ organisations basis) ved at prioritere dine opgaver eller de handlinger du vil tage.

  1. Fřrst, lav et diagram som viser strukturen af din ePortfolio, som inkluderer sektioner og den type af beviser du vil inkludere. Diagrammet břr ogsĺ inkludere hoved-funktionaliteten hos ePortfolio'en. For at udfřre denne řvelse husk at besřge eksempelet fra Dida.

  2. Oprems de handlinger som ledte til udviklingen af din ePortfolio. Efter definerede prioriteret, lav et kort omrids af din timeline.

Oprems de handlinger som ledte til udviklingen af din ePortfolio. Efter definerede prioriteret, lav et kort omrids af din timeline.

Brug denne skabelon til at lede dit arbejde. For at lave en timeline kan du udvikle et Gantt diagram vha. Tom's planner.

 
  • Udgiv din ePortfolio strategi og inviter andre til at kommentere. For en valgfri udbredelse. Venligst gřr brug af hashtagsne. Venligst gřr brug af hashtagsne #ePcourse og Europortfolio samfundets hashtag #epnet.
 
Efter at have fĺet overblik over de strategier som er udviklet af andre medlemmer, raffiner og forbedre din egen strategi.