Page header

COURSE

Modul 2: Sæt formål(ene) for ePortfolio

Introduktion

I det første modul blev du bekendt med forskellige begreber for ePortfolio og hvordan de bliver anvendt i konkrete situationer. I dette andet modul vil du tilegne dig en større forståelse af potentialet for ePortfolio med flere formål. Du vil også overveje ePortfolio forskellige perspektiver angående ejerskab, ledelse, men frem for alt; bevidst brug i en personlig eller institutionel sammenhæng/ forbindelse.

 

Modulets målsætning

 • Etablere et perspektiv for din ePortfolio (Hvem er du? Hvad er din rolle?)

 • Identificere hovedformål(ene) for din ePortfolio.

 • Producere et indledende senarie

Opvarmningsspørgsmål

 • Hvordan kan ePortfolio blive brugt til at opnå dine mål?

 • Hvad kunne hovedformålene(et) med din ePortfolio være?

 • Kan én ePortfolio blive brugt til noget, eller har du behov for forskellige ePortfolios til forskellige formål?

ePortfolios baggrund

Et ePortfilos system kunne blive brugt af forskellige aktørere, der i blandt en elev, en tutor, en udøver, en ansat, en professionel enhed eller en institution blandt andre. Hver af dem har særegnede synsvinkler som leder til specifikke behov, udfordringer og tilpasninger. Derfor er en tilfredsstillende implementering af et ePortfolio initiativ nød til at være fintfølende overfor disse perspektiver.

JISC (Joint Information Systems Committee) leverer et omfattende sæt af ePortfolio perspektiversom vi inbyder dig til at rådføre dig med. Andet af interesse er ePortfolio koncept guiderne for forskellige stakeholders udviklet af the Australian ePortfolio Project.

Yderligere ressourcer om ePortfolios perspektiver, som kan assistere dig med at etablere dine egne prioriteter:

Tilpasset fra Gibson (2006). Artiklen er tilgængelig på: http://goo.gl/vStFNG

 • For at lære mere on the Learner Perspective se følgende video af Gordon Thomson fra University of Edinburgh::

Formål for ePortfolio

 

En kæmpe styrke for en ePortfolio er dens fleksibilitet, som gør det muligt at opnå en bred vifte af individuel og/eller institutions formål. Disse formål kunne inkludere, at forbedre undervisning og indlærings oplevelsen, støtte en job ansøgning, opnå en professionel akkreditering, anerkende tidligere læring, blive opdateret omkring de ansattes kompetancer etc. For et overblik af hovedformålene med ePortfolio se da JISCs forslag på: http://goo.gl/wWj2jl.


Til at assistere dig med bedre at klargøre og beslutte dine egne hensigt med brugen af ePortfolio, kan du udforske de følgende case-studies, der illustrerer aktuelt brug af ePortfolio, i tråd med forskellige formål.

Yderligere online materiae:

 • For at vide hvordan ePortfolio kan støtte læreres Career Development Plan (CPD), se da webseminaret ledet af Julie Hughes fra University of Wolverhampton:

 • Se det følgende webseminar om brugen af ePortfolio som støtte til LifeLong Learning of physicians i Canada, præsenteret af Jennifer Gordon fra the Royal Collage of Physcians and Surgeones of Canada:

Det er vigtigt at notere sig, at udgangspunktet fra et enkelt online-depot, kan brugeren vælge og præsentere en specifik gruppe artefakter ifølge han/hendes egne formål. For eksempel, en studerende kan bruge en enkelt ePortfolio til at styre han/ hendes indlærings proces inden for et fag eller for at præsentere det som et online CV til potentielle arbejdsgivere. Når man vælger artefakterne man ønsker at udstille er det vigtigt at huske hvem dit publikum vil være og hvilken information og typen af bevis du vil præsentere (Se modul 3 for at vide mere om en tilfredsstillende ePortfolio strategi).

Afslutningsvis tag notits af den store variation af ePortfolio værktøjer og platforme, som findes. Visse af dem (f.eks. Mahara or PebblePad) støtter et bred vifte af ePortfolio relaterede aktiviteter (f.eks. feedback fra ligesindede eller lærere, følge dine egen aktivitet, samarbejdsværktøjer, refleksion etc.) alt imens andre støtter mere specifikke aktiviteter (f.eks. udstille dine beviser for læring). Før udvælgelsen af et ePortfolio værktøj, bør du reflektere over hvilke specifikke ePortfolio aktiviteter der er nødvendige for dine egne formål. I modul 3 finder du mere information om ePortfolio værktøjer og platforme.

Ejerskab af ePortfolio

Spørgsmålet om ejerskabet af ePortfolio er centralt, da det kan have indvirkning på formålene med hvilke du skaber det. For eksempel, mange skoler og universiteter er de faktiske ejere af ePortfolio’erne, som tilhører institutionen og ikke eleverne. Dette er beklageligt, da eleverne mister al den investerede indsats efter studiet afsluttes. Visse initiativer, som the School of Education of the Charles Sturt University indfører et bredere perspektiv om ePortfolio, som er behjælpelig med overgangen mellem det undervisningsmæssige og det professionelle eller arbejdssammenhæng. Læs case studiet fra the Charles Sturt University.

Ifølge den så kan vi differentiere mellem:

 • Individual portfolio: Denne referere til ePortfolio fra specifikke personer og kan indbefatte forskellige tidsperioder (et specifikt fag, livslang ePortfolio etc.). Ejeren vælger og kommunikerer relevante digitale artefakter ifølge han/ hendes egne formål. Den individuelle har fuldt ejerskab over indholdet af, og processerne bag, ePortfolio’en.

 • Institutional/ organizational ePortfolio: en ePortfolio kan tilhøre en kultural, social, kommerciel eller politisk institution. Se et eksempel på en institutions ePortfolio, the European Language Portfolio

 • Individual ePortfolio within an insittution/ organization: Den individuelle person ejer indholdet af ePortfolio’en, men processerne og dens funktioner er fuldstændigt bestemt af institutionen.

Denne aktivitet vil guide dig i at definere et generelt senarie for det ePortfolio du er begyndt at designe. I de næste moduler vil du have muligheden for at revidere den indledende brug af case senariet.

1. Frem for alt, etablér det perspektiv du vil bruge. Vil du implementere en ePortfolio fra et organisations perspektiv eller et individuelt et? Dernæst, reflekter over formålene(et) for din ePortfolio. Er det for at fremvise dine præstationer eller dit arbejde. Er det for at fremvise evalueringen, for at promovere CPD i din institution? etc. Afslutningsvis, med formålene(et) for din ePortfolio i tankerne, bestem hvilke processer, som relaterer til dem.

2. Definér din ePortfolio’s indledende case senarie i tråd med dine perspektiver og formål. For at udføre denne aktivitet, kan du kigge på case studiet af Universitat Rovira i Virgili (URV). Du kan også kigge på eksisterende senarier i fagets wiki

Nogle ledende spørgsmål for at lave denne aktivitet er:

 1. Hvorfor en ePortfolio? Hvad er problemet du forsøger at løse og fordele du ønsker at opnå ved implementeringen af en ePortfolio?

 1. Hvordan en ePortfolio? Beskriv kort hvordan ePortfolio’en vil blive udført og hvordan den vil blive brugt:

  1. Identificer hvilke artefakter der måske kan bruges i ePortfolio’en

  2. Identificer hvem der er stakeholders og hvordan de vil bidrage til ePortfolio processen (i tråd med en organisations/ institutions initiativ.)

Det er nu tid til at dele med dine ligesindede:

 • Overfør dine senarier i course senarie wiki’et.

 • Den case senariet og inviter til kommentarere fra andre medlemmer. For en optimal udbredelse af dine ideer, gør da brug af hashtagget #ePcourse og the Europortfolio community hashtag #epnet

 • Efter at have gennemgået case senarierne (om muligt, spørg da efter kommentarer fra dine ligesindede) afpuds og forbedre din egen case senarie.

 • Derefter bør du lave en kort og offentlig præsentation af dit case senarie (brug hvilket som helst værktøj du ønsker; Prezi, PPT, VideoScribe, Powtoon, Emaze etc.) Du bør skrive et kort abstract som forklarer dit ePortfolio initiativ (maximalt 1 side). Del dit output.

 • Afslutningsvis, forsøg at besvar nogle af de spørgsmål, som dukkede op i de tidligere moduler og som listed i denne skabelon.