Page header

COURSE

Modul 1: Forstå ePortfolios

Introduktion

Dette er et introduktionsmodul til ePortfolios og det er ikke nødvendigt med viden om emnet på forhånd. Dette modul giver et indgangspunkt for individer og/ eller institutioner, som ønsker at gøre brug af og implementere en ePortfolio for første gang, ønsker at forbedre en allerede eksisterende ePortfolio eller udvikle en ny.

Modulets målsætning

 • Beskrive hvad en ePortfolio er fra et bruger perspektiv.

 • Identificere hvorfor brugere har behov for en ePortfolio.

 • Analysere et senarie, hvori en ePortfolio kunne blive implementeret for at dække et behov.

Opvarmende spørgsmål

 • Hvad er en ePortfolio? Hvad forventer du af en ePortfolio.

 • Hvorfor bygge en ePortfolio? Hvorfor tænker du, at en ePortfolio er en rigtig eller forkert valgmulighed?

 • Hvorfor har du eller din institution behov for en ePortfolio? Hvilke fordele forventer du af en ePortfolio?

ePortfolios baggrund

Portfolios er ikke nye. De har været implementeret i uddannelsessammenhænge i mere end et årti. Deres primære brug var til at fremvise elevers arbejde og støtte formative eller summative vurderings processer. Dog har elektronisk-baserede portfolios (ePortfolio) udvidet mulighederne markant over papir-baserede portfolios. Dette giver adgang for nye muligheder for opbevaring, arkivering, tænkning, reflektering, fortællekunst, sammenarbejde og udgivelser omhandlende lærings oplevelser.

I en bredere sammenhæng, en ePortfolio tilbyder muligheden for at skabe og styre et online rum for digitale artefakter (Deriblandt dokumenter, grafik, lydfiler, videoer, virtuelle verdner, feedback, idéer og så videre.) og en refleksion som beviser vores viden, kompetancer, oplevelser og præstationer. ePortfolio medførte mange ændringer i det traditionelle uddannelsessystem og tager også fart uden for den formelle uddannelses sammenhæng, da de viser relevans i områderne; Continuing Professional Development (CDP), Lifelong Learning (LLL) eller Recognition of Prior Learning (RPL).

 • For en større forståelse af Main characteristics of an ePortfolio se den følgende video:

 

Selvom vi finder mange definitioner på ordet ”ePortfolio”, så refererer de oftest til specifikke formål, teknologier eller anvendelsessammenhænge, hvilket ikke tilkendegiver deres fulde potentiale.

Til dette moduls formål, forslår vi den følgende fælles og vidtspændende definition:

"ePortfolio is an umbrella term for organized and structured collections of self-created digital artefacts where the owner has enough freedom to organize and structure the presentaiton as he/she chooses and with a specific purpose for a specific audience”.

 

Der er nogen enighed om denne refleksion er et vigtigt karakteristika for alle ePortfolio. Der er også enighed om, at bag enhver ePortfolio baseret læring ligger rigelig og komplekse processer omhandlende planlægning, sammensætning, deling, diskussion, reflektering, overbringelse, modtagelse og respons på feedback.

Den følgende video af Helen Barrett tilbyder en dybere forståelse for how ePortfolios can support reflection and metacognitive processes:

Faser for ePortfolio

ePortfolio implimentation toolkit er udviklet af JISC (Joint Information Systems Commitee) og præsenterer et diagram som illustrerer hvordan et specifikt ePortfolios lager for artefakter kan have forskellige formål. Den underliggende forbindelse er aktiviteter (f.eks. skrivning, reflektering, opbevaring, planlægning, deling osv.) hvilke former specifikke processer som er involveret i udviklingen af en ePortfolio (f.eks. opfange og lagre beviser, planlægge og sætte mål osv.) På trods af, at udviklingen af en ePortfolio ikke er en lineær, ej heller en sekventiel proces, er der nogle basis faser som kan blive klargjort. Barret (2000) introducerer et sæt af almindelige stadier som er involveret i udviklingen af en ePortfolio som man kan undersøge

ePortfolio funktioner

Ifølge ePortfolios mål, så er det muligt at skelne mellem forskellige ePortfolios funktioner:

 • Showcase ePortfolio: Demonstrere arbejdet, færdigheder og kompetencer erhvervet over en speficik tidsperiode. (f.eks. a course outputs, lifelong records). Den individuelle person udvælger selv det relevante arbejde, organiserer det og fremviser ePortfolio til relevante interessegrupper. (f.eks. undervisere, ligesindede og potentielle arbejdsgivere.) Et eksempel kunne være ens curriculum vitae støttet af relevant bevis for relevant arbejdserfaring.

Online ressourcer:

 • Udviklings-/ reflections- ePortfolio: Disse støtter normalt personen i hans/ hendes Personal Development Plan (PDP), Career Development Plan (CPD) eller Lifelong Learning (LLL) og sætter kursen for fremtidig læring/ faglige formål ved at etablere specifikke mål.

Online ressourcer:

 • Case study on the use of ePortfolios as a reflective teaching tools:

 • Vurderings ePortfolio: : Formålet er at evaluere den individuelles kompetencer eller videns udvikling som defineret af en uddannelses institution, en dedikeret enhed, en organisation eller endda blot en person. (f.eks. ligesindet læring). ePortfolio har stort potentiale for at forbedre og/ eller forstærke formativ og integrativ vurdering.

Online ressourcer:

De foreslåede aktiviteter assisterer dig med at forstå den funktionelle begrebsdannelse af en ePortfolio i relation til dine egne prioriteter og giver en dybere forståelse af ePortfilos’ens kendetegn ved at analysere en given ePortfolio case.

 1. Analysere og diskutere forskellige fortolkninger af ePortfolio. Du bør starte med at vurdere en indledende liste af ePortfolio definitioner.Du kan derefter gå videre til at udvikle en personlig definition eller beskrivelse af en forestillet ePortfolio, som passer til dine behov. Vi opfordrer dig til at gøre brug af en skabelon, som er udviklet til formålet som du kan downloade hér: My ePortfolio definition. .

 2. Efter skabelsen af en personlig definition af ePortfolio, analyser et eksisterende ePortfolio case senarie. Case senariet må gerne være et individuelt initiativ eller en komplet implementering i en institution/ organisation. (Afhængig af dit eget perspektiv.)

  Til at assistere denne opgave kan du vælge en skabelon af de følgende ePortfolio case studier og eksempler:

  En liste over Mahara ePortfolio eksempler, Studier af implementeringen af ePortfolio af JISC.

   

For at guide denne aktivitet, brug skabelonerne:

Vi opfordre dig stærkt til at dele dine egne produktioner.

 • Vi deler dine definitioner og dine case senarie analyse med ligesindede (vha. email, din blog, dine sociale netværk, etc.). For en optimal udbredelse af dine ideer gør da brug af hashtagget #ePcourse og Europortfolio samfundets hashtag #epnet.

På dette stadie af processen har du sikkert en lang liste af spørgsmål. Som du skrider frem igennem modulerne, skulle du forhåbentligt finde elementer til at skabe dine egne svar; du får måske endda endnu flere spørgsmål. (Midlertidig løsning) tilføj venligst dine spørgsmål til det følgende dokument:

I det næste modul burde du kunne stille et svar til disse spørgsmål. Derudover kan du modtage feedback fra dine ligesindede hvis du deler dokumentet med dem.