Page header

COURSE

Wprowadzenie

Stale rosnąca popularność e-portfolio wynika z jego elastyczności i możliwości wykorzystania tej metody w wielu kontekstach i z wielu powodów. e-Portfolio umożliwia stworzenie i zorganizowanie przestrzeni, w której znajdą się cyfrowe dowody umiejętności i kompetencji nabytych w określonym odcinku czasu. Dzięku temu e-portfolio może wspierać zarówno tradycyjne uczenie się i kształcenie, jak i dokumentowanie osiągnięć, uznawanie wcześniej zdobytych kompetencji (ang. Recognition of Prior Learning) czy też planowanie rozwoju zawodowego i osobistego.

W tym MOOCu skupiamy się na uczniach, nauczycielach, praktykach, instytucjach edukacyjnych, pracodawcach i instytucjach, które są zainteresowane wdrożeniem e-portfolio po raz pierwszy lub które chciałyby rozwinąć istniejącą praktykę. MOOC stanowi punkt wyjścia, oferując wiedzę konceptualną i praktyczne rozwiązania pozwalające na zbudowanie strategii e-portfolio uwzględniającej indywidualne potrzeby zarówno jednostek, jak i instytucji.

Organizacja

W MOOCu znajduje się 7 modułów. Są one pomyślane jako zasoby do samodzielnego uczenia się i mogą być wybierane dowolnie w zależności od indywidualnych zaintersowań i potrzeb uczestnika. Każdy moduł zawiera wiele zróżnicowanych aktywności skupiających się na uczestniku (uczniu) i prowadzących do wypracowania konkretnych, praktycznych rezultatów.

Uczestnik może brać samodzielny udział w kolejnych modułach jednak najlepsze efekty dawać będzie dzielenie się rezultatami z innymi uczestnikami MOOCa, gdyż interakcje i wzajemne wsparcie stanowić będą ważny element uczenia się, pozwolą na wspólne budowanie wiedzy i dzielenie się nią z innymi.

Komunikacja

Aby ułatwić komuniakcję między prowadzącym a uczestnikami wykorzystywane są 3 narzędzia:

  • Blog. Każdy uczestnik posiada swój osobisty blog, w którym dokumentuje swoje działania, zapisuje przemyślenia dotyczące uczenia się i dzieli się rezultatami z innymi uczestnikami MOOCa.
  • Rozmowa. Znajduje się na dole każdej strony modułu wraz z instrukcjami prowadzącego. Mogą z niej korzystać uczestnicy do komentowania i dyskutowania kwestii związanych z konkretnym modułem.
  • Twitter. Hashtag #ePcourse oraz #europortfolio służy do dzielenia się rezultatami z innymi uczestnikami.
  • Zidentyfikowanie złożonego charakteru metody e-portfolio.
  • Zidentyfikowanie głównych typów i funkcji e-portfolio.
  • Zidentyfikowanie narzędzi, które najlepiej sprawdzą się w danym kontekście.
  • Zaplanowanie wdrożenia i rozwoju e-portfolio.
  • Ewaluacja e-portfolio.
  • Wykorzystanie e-portfolio do wdrożenia systemowe zmiany w instytucji (tylko dla instytucji).

Po zakończeniu MOOCa będziesz potrafił/a zaplanować i zbudować strategię projektowania i stworzenia takiego e-portfolio, które będzie pasowało do twoich indywidualnych lub instytucjonalnych potrzeb. Wykorzystasz tę wiedzę w swojej praktyce.

Aby otrzymać certyfikat potwierdzający udział uczestnik powinien ukończyć przynajmniej 5 modułów.

MOOC “ePortfolio Self-Development Study” jest inicjatywą projektu EU EPNET (Europejskiej Sieci ekspertów i praktyków e-portfolio).

Treści zostały opracowane przez zespoły UOC (Lourdes Guàrdia, Marcelo Maina, Elena Barberà and Ivan Alsina), SDU (Lise Agerbæk), ADPIOS (Serge Ravet) i FOI (Ana Coric) i są dostępne na licencji Creative Commons BY-SA https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/