Page header

COURSE
Tečaj samostalnog razvoja ePortfelja

Uvod

EPortfelji postaju iznimno popularni kao strategija unapređenja tradicionalnih tehnika učenja i podučavanja, zapisa rezulata, skupljanja dokaza za prikaz stečenih kompetencija, priznavanje prethodnog učenja (RPL) te kao podrška pojedincu i njegovu Planu osobnog razvoja (PDP) i osobnom Planu razvoja karijere (PCD). Ipak, unatoč rastućem zanimanju za korištenje ePortfelja u različite svrhe te u različitim kontekstima primjene ne postoji dovoljno obrazovanja koja bi pojedincima i/ili organizacijama pomogle u implementaciji i unapređenju (ako potrebno) njihovih praksi. Kako bi se inicijative ePortfelja unaprijedile razvili smo 'Tečaj samostalnog razvoja ePortfelja

Svrha tečaja samostalnog razvoja ePortfelja je omogućiti uvod u temu ePortfelja nestručnim pojedincima i početnicima. Tečaj nudi konceptualno i instrumentalno znanje za razvoj strategije ePortfelja te prototipa imajući na umu specifične individualne ili organizacijske ciljeve.

Kome je tečaj namijenjen?

Tečaj samostalne izrade ePortfelja manijenjen je svima onima koji koriste ili podržavaju druge korisnike ePortfelja te odgovara na praktična pitanja, teorijske koncepte i modele. Za sudjelovanje u tečaju nije potrebno prethodno znanje o ePortfeljima.

Struktura

Tečaj je organiziran u 7 modula te nosi opterećenje od 3 ECTS boda. Svi moduli mogu se koristiti kao izvori za samostalno učenje, a nastavnici ih mogu integrirati i u već postojeće tečajeve.

Moduli su strukturirani fleksibilno na način da su orijentirani na aktivnosti te se mogu proučavati zasebno prema individualnim interesima, problemima i ciljevima. Ipak, obrazovni moduli su osmišljeni na način da stupnjevito grade razumijevanje ePortfelja potičući korisnika da gradi svoje kompleksne vještine.

Moduli su organizirani u aktivnosti koje povezuju teoriju i praksu. Konceptualni sadržaj je predstavljen u formatima koji uključuju video uratke, prezentacije na mreži, interaktivni sadržaj i literaturu.

Svaki modul uključuje raznolike aktivnosti usmjerene na učenika. Svaka od njih ilustriranim primjerima dokazuje razlikovnosti situacija i slučajeva ePortfelja. Aktivnosti su fokusirane na stvarne zadatke i rezultiraju prakičnim proizvodima koji se mogu podijeliti s drugima. U tom smislu, tijek funkcionalnosti socijalnih medija kojima se održava socijalna interakcija poput prostora za debatu, otvorene mape za dijeljenje korisničkih proizvoda te funkcionalnosti za olakšavanje socijalne interakcije.

Moduli će prvo biti izvedeni kao MOOC na EMMA platformi, kao proizvod istoimenog europskog projekta. Ta je aktivnost osmišljena kao inicijalna otvorena kohorta kojom se pokreće inicijativa. Prvo MOOC izvođenje će imati i službeni završetak, ali mrežni će prostor ostati otvoren neprekidno za učenje i upis u tečaj. Moduli će biti dostupni i preko portala EPNET.

http://platform.europeanmoocs.eu/ http://www.europortfolio.org/

Taj je tečaj dio veće inicijative u okviru europskog projekta EPNET (European Network of ePortfolio Experts and Practitioners). EPNET je razvio europski prostor za učenje koji se redovito obnavlja po pitanju izgleda i korištenja ePortfelja. To je postignuto mrežom stručnjaka i korisnika ePortfelja i razvojem Portala za korisnike (Learning Community Portal)