POLSKA

Metoda e­-portfolio znajduje zastosowanie w wielu kontekstach. To sposób pracy wspierający rozwój samodzielności i przedsiębiorczości, kompetencji cyfrowych i umiejętności pogłębionego, refleksyjnego uczenia się. Poprzez e-portfolio możliwa jest także ocena umiejętności i kompetencji, dzielenie się swoimi dokonaniami ze społecznością, rozwijanie się w grupie. 

Europortfolio to społeczność, dzięki której dowiesz się więcej o zastosowaniu e-portfolio, poznasz praktyków i ekspertów. Uzyskasz dostęp do kursów, materiałów, otwartych zasobów, porad i projektów. Dowiedz się, jakie doświadczenia mają inni. Opowiedz o swoim dośwaidczeniu, podziel się wątpliwościami i planami. Weź udział w webinarach i kursach.

Przyłącz się do społeczności Europortfolio!

Aby móc w pełni korzytać z portalu zarejestruj się i podpisz deklarację członkowską. Zapisz się także do sekcji polskiej (Polish Chapter) aby mieć dostęp do materiałów w języku polskim.

Możesz przeczytać treść deklaracji członkowskiej przed rejestracją. 

Polska deklaracja przystąpienia do społeczności Europortfolio została ogłoszona podczas seminarium “Jak zarządzać sobą? Zarządzanie samorozwojem jako ważna kompetencja menedżerska”, które odbyło się w Warszawie 16 stycznia 2014 roku.

 

Europortfolio
Diagnozy nigdy nie są jednoznaczne. Pozwalają jednak wskazać trend czy kierunek zmian, sprawiają, że rzeczywistość staje się bardziej uporządkowana. Taki też jest cel "Mapy gotowości e-portfolio" opracowanej przez zespół Europortfolio - ułatwić refleksję nad aktualną praktyką, przemyśleć możliwe modyfikacje. Nawet, jeśli celem nie jest wdrożenie cyfrowych odznak czy e-portfolio w organizacji to analiza istniejących schematów działań, zachowań czy procedur pod kątem...
Europortfolio
Jeśli planujesz wdrożenie e-portfolio w swojej instytucji lub chcesz zmienić własną praktykę pod kątem wykorzystania potencjału e-portfolio to przewodnik Europortfolio jest dla ciebie.Przeprowadzimy cię przez cały cykl wdrożenia proponując adekwatne do twojego szkolnego kontekstu zasoby i przykłady. W Przewodniku na każdym etapie zwracamy uwagę na najważniejsze aspekty planowania i wdrażania, bez zbędnego teoretyzowania. Stawiamy na przykłady, ilustracje zrealizowanych działań,...
Practice
Celem raportu jest zebranie informacji na temat stanu zaawansowania wdrożenia e-portfolio w polskich instytucjach. Podobne raporty powstały dla innych krajów Europortfolio, m.in Chorwacji, Danii i Austrii. Są dostępne w sekcji Chapter poszczególnych krajów.Pobież raport (kliknij ikonkę strzałki)
Blog
Wpis na blogu autorstwa Stanisława Czachorowskiego traktujący o sposobie wykorzystania e-portfolio
Learning
Prezentacja na temat e-portfolio wykonana w programie Prezi. Zawiera:DefinicjeCechy systemu ePortfolioPrzykłady zastosowań  
Initiative
Projekt "Innowacyjne metody dygitalnego uczenia się i wczesnego zarządzania kompetencjami w toku poszukiwania talentów, ich identyfikacji i projektowania w kontekście orientacji zawodowej i poradnictwa na przykładzie modelu holenderskiego"Wartość projektu: 119.865,00 €Czas trwania: luty 2014 – marzec 2015Zasięg projektu: województwo Lubuskie- BrandenburgiaGrantodawca: Das Projekt wird durch das Ministerium für Arbeit, Soziales, Frauen und Familie aus Mitteln des...
Initiative
Przykład wykorzystania e-portfolio do pracy z uczniami. Zbieranie przez uczniów efektów własnej pracy tzw. dowodów uczenia się z każdej z trzech grup przedmiotowych zgodnie z rekomendacjątworzę – języki, sztukaodkrywam – historia, matematykabadam – przyrodaNauczycielka prowadząca: Karolina Żelazowska, w ramach programu Szkoła z Klasą 2.0
Initiative
Projekt "Lubelska Pracownia" realizowany jest w okresie od 01.07.2012 roku do 31.03.2015 roku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI "Rynek pracy otwarty dla wszystkich", Działanie 6.2 "Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia" na podstawie umowy numer POKL.06.02.00-06-163/11 podpisanej dnia 25.06.2012 roku z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie.
Practice
Platforma szkoleniowa dla członków organizacji pozarządowych zbudowana w oparciu o Maharę. Administratorem i organizatorem jest Fundacja Akademia Organizacji Obywatelskich, organizację powołaną w celu podnoszenia jakości zarządzania w organizacjach i promocji e-learningu w edukacji osób dorosłych.Jak piszą organizatorzy:Kursodrom e-portfolio "to miejsce przeznaczone dla tych, którzy chcą uporządkować swoje doświadczenia edukacyjne, zebrać w jednym miejscu swoją historię podnoszenia...
Learning
Artykuł autorstwa Dariusza Grochockiego opublikowany w portalu "Absolwenci na walizkach" zawierający porady dot. budowania e-portfolio zawodowego.

Pages