Nordic

Det nordiske chapter er en underforening under Europortfolio, men er baseret på foreningen Nordisk Portfolio Forum, som blev oprettet i 2005. Vi er en forening for brugere, udviklere og forskere i og af portfolio i Norden. Vi er en non-profit-organisation, hvis formål er at fremme udvikling, anvendelse og forskrning i brugen af portfolio i uddannelsesinstitutioner, virksomheder og organisationer.

Fra nordisk portfolio forum til Nordic Chapter
I løbet af efteråret 2013 overgik Nordisk Portfolioforum  til at blive et Chapter af Europortfolio, som er et europæisk initiativ for at skabe en pan-europisk organisation omkring portfolio. Det blev vedtaget på Nordisk Portfolio Forums generalforsamling den 25. Oktober.

Begrundelsen for at overgå til at blive et Chapter er, at vi derved får en pipeline ind i, hvad der sker på området i hele Europa. Mange af de væsentlige konferencer og erfaringsudveksling foregår alligevel på tværs af Europa.

Hvad er portfolio?
Portfolio er et gammelt begreb som oprindeligt henviste til de "mapper", som kunstnere, arkitekter og fotografer brugte til at opbevare eksempler på deres arbejde.

E-portfolio er en digital udgave af det samme, som elever, studerende, skoler, virksomheder, leverandører osv. bruger til at fremvise og reflektere over egen kompetencer ved at se på og lade andre se eksempler på deres eget arbejde.

Practice
Her finder du den danske nationale rapport, som er et overblik over, hvor og hvordan portfolio bruges i Danmark. Du finder også en oversigt over, hvilke publikationer, der findes omkring portfolio på dansk grund.
Policy
Selvom rapporten "Portfolioevaluering" er fra 2003 er den stadig virkelig aktuel i forhold til anbefalinger til at bruge portfolio til evaluering i gymnasiet. Det er derfor relevant, at alle nordiske læsere får en reminder om at læse den (igen).Skriftet er nummer 40 i rækken Gymnasiepædagogik og er skrevet af Elle Krogh og Mi’janne Juul Jensen. Her er et lille uddrag af Uddannelsesstyrelsens forord: “Det er rapportens synspunkt, at portfolioevaluering på afgørende måde kan styrke forbindelsen...
Editorial
“The objective of the portfolio is to enhance the student's self-assessment of his work in relation to the stated objectives. The tool focuses on processes and products over a given period and cover the evaluation and assessment in relation to stated objectives.”This is how the Ministry of Education starts their recommendation of the use of portfolio as a tool in the Danish primary schools on their website (Link) .The purpose is to encourage the use of portfolio for all classes in the primary...
Miscellaneous
I marts har Jan Bisgaard, som er Ph.d. stipendiat ved professionshøjskolen Metropol lagt en Prezi op omkring brugen af it-teknologi og web (samt portfolio) i undervisningen på erhvervsuddannelser. Du kan finde den her http://prezi.com/msy7swfzoe3s/brug-af-teknologi-og-web-i-undervisningen/Den er rigtig spændende, fordi den tager fat i, hvordan fremtidens brug af it, kommer til at få afgørende indflydelse på, hvordan undervisning skal struktureres. Overskriften henviser til det fænomen, at...
Research
 On Friday October 25, 2013 the Nordic Chapter of Europortfolio was launched. The Nordic chapter is based on the Nordic Portfolio Forum – which has been the main portfolio forum for the Nordic countries of Denmark, Norway and Sweden since 2005.The general assembly chose to make the Nordic Chapter on the foundations of the Nordic Portfolio Forum to ensure, that there would be a continuation of the network and collaboration in this well-established organization.The Nordic Chapter will work...
Announcement
På Multimediedesigner uddannelsen ved Erhvervsakademi Lillebælt har vi arbejdet med portfolio for de studerende siden 2004. Fra 2004 til 2011 skete det i et CMS (content management system), som var skabt til lejligheden. Jeg har tidligere fortalt om dette arbejde på en del af e-portfolio konferencer, som har været afholdt af Eifel. Jeg har også ekstensivt fortalt om det i bogen “Portfolio i praksis”, som kan rekvireres her: http://knowledgelab.dk/publikationer/bøger Præsentationsportfolio...
Announcement
Mange folkeskoler i Danmark er begyndt at bruge portfolio (eller portefølje) i indskolingen, fordi dette læringsværktøj fremmer elevernes evne til at reflektere og til at formulere sig omkring ders refleksion over eget læringsudbytte.Her er en række eksempler på brugen til inspiration: www.ucn.dk/files/Filer/.../10_0325_indskoling.pdf‎http://www.utterslevskole.kk.dk/Infoweb/VisSide.asp?Overskrift=Faglig*l%...https://www.google.dk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&...
Research
Lars Henriksen har skrevet denne interessante indlæg i form af en video, om at bruge en blog til e-portfolio til faget Billedkunst i gymnasiet. Rigtig mange gode refleksioner på, hvordan det kan hjælpe de studerende med at gemme deres portfolier.Se indlægget her: http://itigymnasiet.dk/lav-eleverne-lave-en-eportfolio/