Održana je radionica na temu Treba li nam e-učenje?

U četvrtak, 24. travnja 2014. u Vijećnici Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu održana je radionica na temu Treba li nam e-učenje?. Radionica se sastojala od dva dijela. Prvi dio je bio usmjeren na uvođenje e-učenja u nastavu Fakulteta, a drugi dio na izradu e-portfolija za nastavno i nenastavno osoblje. Dvosatnu radionicu održala je pomoćnica ravnatelja za obrazovanje i podršku korisnicima Srca, te voditeljica Centra za e-učenje Srca gđa. Sandra Kučina Softić

Korištenje e-portfolija bitno doprinosi jednostavnijem prikupljanju podataka o znanstvenoistraživačkoj, nastavnoj, međunarodnoj i stručnoj djelatnosti zaposlenika. Stoga izrada takve baze podataka također doprinosi i kvalitetnijoj izradi dokumenta o samoanalizi institucije što je ujedno i ključni dokument u slučaju postupaka vanjskog vrednovanja.